Driftinformation & Kundportalen
Här hittar du driftinformation och annan information rörande vår leverans av fjärrvärme och vatten.

Stål
Spetskompetens för innovativa lösningar anpassade till basindustrin, livsmedelsindustrin och den tillverkande industrin.

Hälsa & sjukvård
Vi optimerar de stödfunktioner som krävs för en effektiv vårdverksamhet, och förbättrar vårdinrättningarnas säkerhet och tillförlitlighet.

Anläggningsdrift
Anläggningsdrift med långtgående garantier kring lägre kostnadsnivåer och minskad miljöpåverkan.

Fastighet
Fastighetsförvaltning kännetecknad av driftsäkerhet, tillgänglighet, kostnads- och energieffektivitet.

Driftinformation & Kundportalen
Här hittar du driftinformation och annan information rörande vår leverans av fjärrvärme och vatten.

Anläggningsdrift
Anläggningsdrift med långtgående garantier kring lägre kostnadsnivåer och minskad miljöpåverkan.

Hälsa & sjukvård
Vi optimerar de stödfunktioner som krävs för en effektiv vårdverksamhet, och förbättrar vårdinrättningarnas säkerhet och tillförlitlighet.

Stål
Spetskompetens för innovativa lösningar anpassade till basindustrin, livsmedelsindustrin och den tillverkande industrin.

Fastighet
Fastighetsförvaltning kännetecknad av driftsäkerhet, tillgänglighet, kostnads- och energieffektivitet.