Driftinformation & Kundportalen
Här hittar du driftinformation och annan information rörande vår leverans av fjärrvärme och vatten.

Stål
Lösningar som resulterar i ökad konkurrenskraft för basindustrin, livsmedelsindustrin och den tillverkande industrin.

Hälsa och sjukvård
Vi optimerar de stödfunktioner som krävs för en effektiv vårdverksamhet, samt förbättrar vårdinrättningarnas säkerhet och tillförlitlighet.

Anläggningsdrift
Anläggningsdrift med långtgående garantier kring lägre kostnadsnivåer och minskad miljöpåverkan.

Fastighet
Fastighetsförvaltning som innebär driftsäkerhet, tillgänglighet och garanterade besparingar genom målstyrd energiförvaltning.

Driftinformation & Kundportalen
Här hittar du driftinformation och annan information rörande vår leverans av fjärrvärme och vatten.

Anläggningsdrift
Anläggningsdrift med långtgående garantier kring lägre kostnadsnivåer och minskad miljöpåverkan.

Hälsa och sjukvård
Vi optimerar de stödfunktioner som krävs för en effektiv vårdverksamhet, samt förbättrar vårdinrättningarnas säkerhet och tillförlitlighet.

Stål
Lösningar som resulterar i ökad konkurrenskraft för basindustrin, livsmedelsindustrin och den tillverkande industrin.

Fastighet
Fastighetsförvaltning som innebär driftsäkerhet, tillgänglighet och garanterade besparingar genom målstyrd energiförvaltning.