Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 juni 2010. De är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. De är framtagna enligt överenskommelse mellan Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna. 

Avtalsvillkor fjärrvärme
PDF - 172.94 KB

Förtydligande till avtalsvillkoren

Leveransgränsen för fjärrvärmen är efter avstängningsventilerna innanför huslivet. Det vill säga konsumentens anläggning (punkterna 3.12 till 3.17) är det som i dagligt tal kallas undercentral och som innehåller värmeväxlare, reglerutrustning med mera. Mätaren som är placerad i undercentralen är dock Veolias.