Först i branschen med verifierat hållbarhetsarbete

För en global ledare inom innovativa miljölösningar för samhälle och industrier är hållbarhet en självklar del av verksamheten. Med många kunder inom industri, näringsliv och offentlig sektor märker vi också av en ökad efterfrågan på ansvarstagande gällande miljö, ekonomi och sociala frågor.

För att stötta vårt arbete med att skapa långsiktiga lösningar inledde vi 2010 en omfattande hållbarhetssatsning som resulterade i en verifiering enligt AFAQ 26000. AFAQ 26 000 är en metod för utvärdering av organisationers efterlevnad av den internationella standarden ISO 26000, som tagits fram av det franska certifieringsorganet AFNOR.
Verifieringen ägde rum sommaren 2013 och genomfördes av AFNOR med stöd av det svenska GoodPoint som är experter på hållbar utveckling och ISO 26 000. Vi uppnådde då den näst högsta nivån, Maturity.
 

Att vi uppnådde ”Maturity” redan i ett tidigt stadie är något vi är stolta över och något som sporrar oss inför framtiden. Genom att ha en extern aktör som verifierar vårt hållbarhetsarbete får vi inte bara ett kvitto på att våra satsningar ger resultat, vi lär oss skapa värde med hjälp av vårt arbete inom hållbar utveckling även i framtiden.
- Mikael Jansson, Koncernchef Veolia i Norden  


Vi hoppas med verifieringen kunna inspirera både kunder och konkurrenter att prioritera hållbarhet i sin operativa verksamhet, men också i kommande upphandlingar. För våra kunder innebär verifieringen en försäkran om att uppgifterna som överlåtits på oss utförs på ett genuint hållbart sätt.

För att ta ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete och konkretisera mål och metoder så håller vi i dagsläget på att ta fram en Systematisk Egendeklaration (SIS SP 2:2013), framtagen av SIS, som hjälper organisationer att beskriva sitt arbete med hållbarhetsfrågor, i syfte att tydligt kunna redovisa företagets sociala ansvar. Mer att läsa om detta finns på http://www.intertek.se/hallbarhet-och-csr/iso26000/

Bakgrund ISO 26000
Den internationella hållbarhetsstandarden ISO 26000 är framtagen i samarbete mellan näringsliv, konsumentföreningar, ideella organisationer och myndigheter. Standarden är vägledande för hållbarhets- och CSR-arbete och bygger på sju grundprinciper som tillsammans utgör stommen och som ska beaktas av varje organisation som tillämpar standarden. Mer om ISO 26000 finns att läsa på SIS, Swedish Standard Institute, webbplats: www.sis.se