GrowSmarter

GrowSmarter

GrowSmarter är ett EU-initiativ för smartare och mer hållbara städer. Veolia medverkar som industripartner i projektet som inledningsvis involverar Stockholm, Köln och Barcelona.

GrowSmarter, som ingår i EU-programmet Horizon 2020, är ett av Europeiska kommissionens inititativ till  utvecklingen av smarta städer. Målet är att främja forskning och innovativa lösningar som gör framtidens städer mer hållbara och mindre klimatpåverkande.
GrowSmarter involverar Stockholm, Köln och Barcelona där 12 smarta lösningar inom energi, infrastruktur och transport ska prövas i stadsbebyggelse. 
GrowSmarter
Avsikten är att skapa en marknad för tillämpning av dessa smarta lösningar i andra städer, i syfte att stödja tillväxten av ett mer hållbart Europa.

Veolia medverkar som industripartner i detta projekt i områdena Valla Torg och Slakthusområdet, samt i bostadsrättsföreningen Årstakrönet.
 
 
Valla Torg består av hyresbostäder som ägs av Stockholmshem. Fastigheterna är i behov av renovering, upprustning och energieffektivisering. Området omfattar cirka 300 lägenheter på nära 30 000 kvadratmeter. 

Veolia deltar i området med 4 olika tjänster.
 1. Energikvalitetssäkring – hur man säkerställer e​tt fokus på energi genom hela byggprocessen med hjälp av en Energisamordnare
 2. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
 3. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
 4. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
Området består av olika typer av industrifastigheter. De valda fastigheterna, Hudboden och Dynghuset, är båda från början av förra århundrandet. De är kulturmärkesskyddade och i stort behov av upprustning, såväl byggnadsmässigt som all teknisk utrustning. 

Veolia deltar i området med 4 olika tjänster.
 1. Energikvalitetssäkring – hur man säkerställer e​tt fokus på energi genom hela byggprocessen med hjälp av en Energisamordnare
 2. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
 3. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
 4. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
Fastigheterna inom Brf Årstakrönet är ungefär 10 år gamla, det villl säga relativt nya, men ändå betjänta av energieffektivisering ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Fastigheternas ålder är samma som området Hammarby Sjöstad där Veolia arbetar aktivt med Målstyrd Energiförvaltning, eftersom det även där finns liknande utmaningar kring energieffektivisering.

Veolia deltar i området med 5 olika tjänster.
 1. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
 2. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
 3. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
 4. Vattensparutrustning – sänkt vatten- och värmekostnad
 5. EnergyHub – tar fastighetens el-EKG och arbetar med adaptiv strömutjämning 
Veolia Sverige AB
Box 6613
SE-113 84 Stockholm
+46-8-550 500 00
www.veolia.se

Vid frågor kontakta:
christer.faregard@veolia.com
peter.andersson@veolia.com
 • Valla Torg
  Valla Torg består av hyresbostäder som ägs av Stockholmshem. Fastigheterna är i behov av renovering, upprustning och energieffektivisering. Området omfattar cirka 300 lägenheter på nära 30 000 kvadratmeter. 

  Veolia deltar i området med 4 olika tjänster.
  1. Energikvalitetssäkring – hur man säkerställer e​tt fokus på energi genom hela byggprocessen med hjälp av en Energisamordnare
  2. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
  3. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
  4. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
 • Slakthusområdet
  Området består av olika typer av industrifastigheter. De valda fastigheterna, Hudboden och Dynghuset, är båda från början av förra århundrandet. De är kulturmärkesskyddade och i stort behov av upprustning, såväl byggnadsmässigt som all teknisk utrustning. 

  Veolia deltar i området med 4 olika tjänster.
  1. Energikvalitetssäkring – hur man säkerställer e​tt fokus på energi genom hela byggprocessen med hjälp av en Energisamordnare
  2. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
  3. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
  4. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
 • Brf Årstakrönet
  Fastigheterna inom Brf Årstakrönet är ungefär 10 år gamla, det villl säga relativt nya, men ändå betjänta av energieffektivisering ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Fastigheternas ålder är samma som området Hammarby Sjöstad där Veolia arbetar aktivt med Målstyrd Energiförvaltning, eftersom det även där finns liknande utmaningar kring energieffektivisering.

  Veolia deltar i området med 5 olika tjänster.
  1. Temperaturmätning i nyckelutrymmen – hur man säkerställer rätt inomhusklimat i en fastighet
  2. Adaptivt styrsystem – hur man påverkar befintlig styrutrustning genom att ta hänsyn till byggnadens egenskaper, yttre faktorer som exempelvis solinstrålning, samt verksamheter i fastigheten
  3. Hubgrade© - Energy Saving Center – löpande övervakning och energiförvaltning
  4. Vattensparutrustning – sänkt vatten- och värmekostnad
  5. EnergyHub – tar fastighetens el-EKG och arbetar med adaptiv strömutjämning 
 • Kontakta oss
  Veolia Sverige AB
  Box 6613
  SE-113 84 Stockholm
  +46-8-550 500 00
  www.veolia.se

  Vid frågor kontakta:
  christer.faregard@veolia.com
  peter.andersson@veolia.com