Fokus på kompetens

Träffa våra medarbetare

Sara Wennmark, affärsområdeschef Hälsa & Sjukvård

Sara Wennmark

— Fördelen med Veolia är karriärsmöjligheterna som finns inom företaget, både inom Sverige och inom koncernen internationellt. Jag började jobba på Veolia 2003 och kom då direkt från KTH och farkosttekniklinjen. Min första tjänst var som verksamhetsutvecklare och jag jobbade som det i cirka ett år innan jag fick en tjänst som förvaltare i företagets uppdrag för Sollentuna kommun.

— Möjligheterna att lära sig nya saker och utveckla sig själv inom till exempel ledarskap och arbetsledning har inneburit att jag kunnat ta nya steg inom företaget. Fyra år efter att jag anställdes fick jag chansen att bli platschef över miljö- och returavdelningen inom Veolias alla sjukhusuppdrag för Locum, vilket jag var i ett år tills jag blev platschef och ansvarig för leveransen i Stockholmsområdet inom uppdragen för våra rikstäckande kunder. Utvecklingsprogrammen är många och framförallt bra.

— Sedan 2010 är jag tillbaka inom affärsområdet sjukhus, där jag också har haft förmånen att ha olika tjänster. Inledningsvis som platschef på olika sjukhus i Stockholmsområdet, därefter som ansvarig för hela vår leverans gentemot Locum, och nu som chef över affärsområdet Sjukhus, vilket idag omfattar uppdragen för Locum, Region Östergötland och Skene lasarett. Jag har fått behålla kundkontakten i alla de olika roller jag har haft, och det är något jag verkligen uppskattar eftersom den är så viktig i den här typen av verksamhet. 
 

Thomas Johansson, Platschef Maskin- och plåtverkstad Avesta

Thomas Johansson

– För mig är det perfekt! Jag brinner för den typ av tillverkning vi bedriver i maskin- och plåtverkstaden, jag trivs med personalfrågor och tycker om mötena med våra kunder. Hade det inte varit för möjligheterna att lära sig nya saker som finns i företaget hade jag inte haft det här jobbet.
Jag började som CNC-operatör i maskinverkstaden 2002. Sju år senare blev jag försteman och därefter arbetsledare. Sedan 2014 är jag platschef – jag har med andra ord sett hela vår verksamhet från grunden, vilket underlättar förståelsen vad som krävs i alla led för att den ska fungera som bäst.

– Att jag dessutom får planera och driva arbetet efter eget huvud, att det verkligen är frihet under ansvar som gäller, bidrar till att jag trivs så bra. Det är viktigt inte minst då det är många ganska olika arbetsuppgifter - coachning av personalen, avtalsuppföljning, offertarbete och fakturering, ekonomisk uppföljning, tekniska frågor som behöver lösas...

– Veolias stora fokus på säkerhet är en annan bidragande orsak till att jag trivs. Olyckor kan hända men i och med vårt systematiska arbete kring hälsa och säkerhet, genom tillbudsrapportering, riskbedömningar och samordning med kund, kan vi undvika dessa. Vi märker att våra kunder uppskattar vårt aktiva arbeta kring hälsa & säkerhet – att vi jobbar proaktivt och står på oss i frågor gällande säkerhet i mötet med kunder och medarbetare. Vi har ett internt mål om 100 % efterlevnad gällande skyddsutrustning. 
 

Jenny Skoog, finance specialist

Jenny Skoog
– Min främsta uppgift är rapportering av utfall, budget, prognoser samt nyckeltal till huvudkontoret i Paris. Jag arbetar även med koncernredovisning för våra nordiska bolag. Dessutom arbetar jag med intern kontroll och utredningar.

– Jag började på Veolia direkt efter examen. Under mina 15 år i företaget har jag arbetat som redovisningsekonom, controller, reskontrachef, koncernekonom och nu som Finance Specialist/arbetsledare för Group Consolidation & Reporting. 

– Det bästa med att arbeta i en global koncern är att det finns stora utvecklingsmöjligheter genom utbildningar och en chans att få arbeta i andra länder. Jag arbetar just nu på vårt huvudkontor i Paris på avdelningen för "Intern control" och lär mig otroligt mycket. Jag har skapat många kontakter i andra länder, vilket jag har nytta av även när jag jobbar i Sverige.