Fokus på kompetens

Kontakt

Vi är ett expansivt företag, både i Sverige och globalt. Vi kan erbjuda nationella och internationella karriärmöjligheter kring framtidens frågor inom resursoptimering, miljö och hållbar utveckling. Våra medarbetare är vana att ta ansvar och initiativ varje dag.

Om du har frågor som rör våra rekryteringar, kontakta:
Cecilia Jansson
Rekryteringsansvarig
+46 (0)72 588 32 20
cecilia.jansson@veolia.com

Annika Englund
Rekryterare
+ 46 (0)70-386 13 04
annika.englund@veolia.com 

Du når oss även på:
rekrytering@veolia.com