Veolia i Norden

Veolia i Norden 

Vårt huvudkontor
Välkommen att kontakta oss!

Veolia Nordic AB

Veolia Nordic AB är moderbolaget för Veolias verksamhet i Norden som har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Verksamheten utgår ifrån 70 olika kontor i Sverige, Norge och Finland.


Veolia Sverige AB

Den svenska operativa verksamheten som arbetar med energiförsörjning, vattenbehandling och återvinningshantering, samt teknisk service i ett integrerat erbjudande gentemot industrin, kommuner och landsting, samt ägare och förvaltare av offentliga och kommersiella fastigheter.
 

Veolia Norge AS

Den norska operativa verksamheten som arbetar med energiförsörjning, samt energi- och tekniska kringtjänster för industriella kunder.
 
hållbarhet
Vi är först i vår bransch med ett verifierat hållbarhetsarbete


Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy är baserat i Kilpilahti industriområde i Borgå, Finland och är ansvarigt för driften och underhållet av det befintliga kraftverket och det kommande kraftvärmeverket som är under konstruktion. Väl färdigt 2018 kommer det att ha en ångproduktionskapacitet om 450 Mw, liksom en elproduktionskapacitet om 30 Mw. Veolia Services Suomi Oy är ett helägt dotterbolag till Veolia Nordic AB.

STEP

Veolia äger 51 procent av det finska dotterbolaget som är ett joint venture med Pori Energia. Företaget levererar energi- och stödtjänster till industrikunder i Finland. www.stepenergy.fi
 

Våra värderingar

Kundportalen
Här hittar hittar du våra certifikat och information om vårt verksamhetssystem

Ansvar
Vi bidrar aktivt till att forma ett samhälle som verkar för en hållbar utveckling.
 
Solidaritet

Vi agerar i linje med allmänhetens intressen och tar hänsyn till vår omgivning. 
 

Respekt
Vi respekterar lagar, interna regler och individen. 

Innovation
Vi bedriver forskning kring och utvecklar hållbara lösningar för våra kunder, miljön och samhället som helhet.

Kundfokus
Vi förbättrar vår service och kvaliteten på vårt arbete kontinuerligt. Vi är lyhörda för våra kunders behov för att kunna erbjuda konkreta, skräddarsydda och innovativa lösningar i linje med deras tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala krav.