Industri

Referenser basindustrin

Skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin är några av Veolias viktigaste affärsområden, såväl inom Norden som internationellt. Tack vare världsledande kompetens inom energi och underhåll hjälper Veolia sina kunder inom basindustrin att sänka sina totalkostnader och reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom att fasa ut användningen av fossila bränslen. 

För frågor och ytterligare information om vårt engagemang i basindustrin, kontakta:
Dan Arfvelin
Försäljningschef Basindustri 
dan.arfvelin@veolia.com
+46 (0)8 550 500 37

 
Outokumpu
Genom att tillhandahålla underhållsteknisk kompetens medverkar Veolia till att sänka kostnaderna och energiförbrukningen på Outokumpus produktionsanläggning i Avesta.
Raufoss
I Raufoss Industripark har Veolia ett totalåtagande som innebär en både ekonomisk och miljömässig vinst för parkens företag.
Harjavalta
Harjavalta är en av Veoliakoncernens största energianläggningar och ett bevis på koncernens kapacitet och kompetens inom energiförädling.