Referenser Fastighet

Oavsett vilket av våra tjänsteerbjudanden som fastighetsförvaltningen baseras på utför vi uppdraget med fokus på reducera energianvändningen och den totala driftskostnaden. Vi ser till att de fastighetstekniska installationerna och försörjningssystemen fungerar optimalt utan avkall på inomhusklimat och tillgänglighet. 

Vill du veta mer om vad vi gör för våra befintliga kunder och vad vi kan göra för er, kontakta:
Peter Andersson
Concept Manager Smart Cities
peter.andersson@veolia.com
+46 8 550 500 05
 
Storebrand
Veolia har ett förvaltningsåtagande för driften av 15 fastigheter på olika orter södra Sverige.
Micasa
Veolia ansvarar för driften och underhållet av Micasa Fastigheters bestånd i Stockholm. Totalt 124 objekt motsvarande cirka 1,1 miljon kvadratmeter.
Sisab
Veolia ansvarar för drift, tillsyn och skötsel, och planerat och felavhjälpande underhåll av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB:s, förskolor och skolor i norra Stockholm.