Referenser Hälsa & sjukvård

Drift och underhåll av sjukhus är en del av Veolias DNA. Koncernens första prestationsbaserade sjukhusåtagande tecknades redan 1937. Kännetecknande för vår drift av sjukvårdsfastigheter är driftsäkerhet och patientsäkerhet. Vår kompetens inom underhåll och tekniska kunnande gör att våra uppdragsgivare kan känna tillit de stödfunktioner som krävs för en vårdverksamhet utan störningar, samt att sjukhusens energianvändning och påverkan på miljön minskas. 

Locum
Veolia står för en fastighetsdrift som gör att den dagliga vårdverksamheten kan bedrivas med minimala avbrott eller skador. Tack vare ett stort fokus på energihushållning sänker Veolia även kostnaderna och minskar miljöpåverkan.
Region östergötland
Som driftentreprenör med särskild kompetens kring energioptimering ger Veolia Region Östergötland ett fastighetsunderhåll som innebär en reducerad energiförbrukning och miljöpåverkan.
Väsfastigheter
Veolia ansvarar för drift- tillsyn och skötsel av Skene lasarett. I uppdraget ingår även felavhjälpande underhåll, myndighetsbesiktningar och administrativa arbetsuppgifter av förvaltningskaraktär.