Industri

Referenser livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin har Veolia flera framgångsrika uppdrag. Genom att ta över driften och underhållet av anläggningar har vi hittat många möjliga synergier inom våra fokusområden energi, vatten och återvinning. Resultatet är reducerade kostnader och en minskad miljöpåverkan för våra kunder.

Är du nyfiken på vad vi kan göra för er konkurrenskraft, kontakta:
Dan Arfvelin
Försäljningschef Basindustri 
dan.arfvelin@veolia.com
+46 (0)8 550 500 37

 
Findus
Veolia utvecklar och effektiviserar driften, underhållet och energianvändningen på Findus produktionsanläggning i Bjuv och minskar på så sätt kostnaderna och påverkan på miljön.  
Arla
Veolia utvecklar och optimerar tillsammans med Arla energiförsörjningen på företagets mjölkpulveranläggning i Vimmerby. 
Scan
Genom Veolias proaktiva förbättringsarbete har Scans driftkostnader och energiförbrukning sänkts på livsmedelsföretagets anläggningar i Kristianstad, Linköping och Skara.