Industri

Referenser tillverkande industrin

Den tillverkande industrin verkar på en global marknad med hög konkurrens, vilket kräver ett starkt fokus på verksamhetens kostnader. Utifrån våra kunders utmaningar har Veolia genom ett optimerat underhåll och expertkompetens inom energi, vatten och återvinning hittat synergier som inneburit minskade totalkostnader och reducerad miljöpåverkan. 

Vill du veta mer om vad vi gör för den tillverkande industrin i Norden, kontakta:
Marcus Björklund
Försäljningschef Tillverkande industri
marcus.bjorklund@veolia.com
+46 8 550 500 24

 
volvocars
Veolia anlitas av Volvo Cars för den tekniska förvaltningen av billtillverkarens anläggningar i Göteborg och Olofström, ett samarbete som medfört sänkta totalkostnader för Volvo Cars. 
Setra
Veolia har samfinansierat och uppfört en ny värmeförsörjning, vilken skapat förutsättningar för andra nödvändiga produktions- och kvalitetshöjande satsningar på Setras anläggning i Skinnskatteberg.
PSA
Som multiserviceleverantör och strategisk partner till PSA Peugeot Citroën minskar Veolia energiförbrukningen på billtillverkarens produktionsanläggningar i Frankrike och Slovakien.