Fastighetsskötsel som spar pengar och energi

Veolia erbjuder en teknisk fastighetsskötsel som låter er fokusera på er kärnverksamhet. Oavsett om det är en publik, kommersiell eller en industrifastighet ska energiprestandan, inomhusklimatet och underhållet vara optimalt. Vår erfarenhet och breda kompetens inom energi, drift och underhåll ger er en fastighetsskötsel som kännetecknas av driftsäkerhet, tillgänglighet, kostnads- och energieffektivitet.

Fastighet

 

Vi har fyra tjänsteutbud:

Fastighet
Våra referenser inom Fastighetsskötsel - en bred uppdragsportfölj

Drift och underhåll

Fastighetsskötsel genom drift och underhåll av den fastighetstekniska utrustningen strukturerat enligt branschens AFF-koder. Ansvarsfördelningen mellan er och oss tydliggörs genom en gränsdragningslista. Vi presenterar löpande rondering, tillsyn och återrapportering av status och förbättringsåtgärder.
Detta ingår:
 • Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll
 

Funktion

Ett funktionsavtal innebär en minimering av oförutsedda kostnader och haverier, samtidigt som prestandan och underhållkostnaderna säkerställs i ett längre perspektiv. Vi ansvarar för tillsyn och skötsel, samt underhåll av den fastighetstekniska utrustningen. Skick och underhållsbehov av samtliga tekniska system fastställs vid uppstarten och resulterar i en underhållsplan för att säkerställa funktionaliteten. Vi garanterar inomhusklimat ochtillgänglighet, samt andra mätbara indikatorer. 
Detta ingår:
 • Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll
 • Tillgänglighetsgaranti
 • Garanterade temperaturnivåer och luftflöden
 • ​Upprättande av underhållsplan
ESC
Hubgrade - en innovativ lösning för energioptimering av alla typer av anläggningar


Energy Performance Guarantee (EPG)

I ett EPG-avtal garanteras ni en reducering av er energiförbrukning, eftersom vi tar hela merkostnaden om förbrukningen överstiger den garanterade nivån. Om förbrukningen understiger den garanterade nivån delas besparingen mellan er och oss.
Ett EPG-avtal innebär även att mervärden skapas för brukare när fastighetens energiförbrukning minimeras.
Detta ingår:
 • Garanterad energiförbrukningsnivå
 • Energiuppföljning och analys utförs av energiexperter
 • Besparingspotential och garanterad nivå redovisas i detalj
 • Transparent och objektiv mätning av realiserade besparingar genom internationell standard, IPMVP
 • Uppkoppling med realtidsbevakning av fastigheten
 • Övervakning av tekniska installationer 24 timmar om dygnet


Energiuppföljning och analys

Vill ni få kontroll på er energiförbrukning, slippa obehagliga överraskningar och ligga steget före? Genom ett Energiuppföljning och analys-avtal får ni kontinuerlig energiövervakning dygnet runt, samtidigt som all data analyseras och rapporteras tillbaka. Vi utvecklar era befintliga arbetsmetoder och ger tips om energibesparingar. Genom vårt energiuppföljningssystem (EMS), synliggör vi fastigheternas energiförbrukning och ni erhåller en kontinuerlig bevakning av energistatistik.
Detta ingår:
 • Övervakning av tekniska installationer 24 timmar om dygnet
 • Energiuppföljning och analys utförs av energiexperter
 • Avtalstid från 2 år och uppåt med korta uppsägningstider
 • Kontinuerlig utvärdering av samarbete
   

Tillval – Incitament för energibesparingar

Incitament är ett tillval som kan appliceras på ovan nämnda avtal kring drift och underhåll, funktion, samt energiuppföljning och analys. Genom att utöka dessa med energiincitament läggs större fokus på energieffektivitet och prestanda. Uppnådda besparingar delas mellan er och oss. Vår del av besparingen används för att finansiera de resurser som lagts ner för att uppnå resultatet. Kostnaden för genomförandet står vi för. Avtalet grundas på en överenskommen energiförbrukning, baserad på historik och initiala mätningar. Vi genomför och följer upp energibesparande åtgärder.
Detta ingår:
 • Genomförande av energibesparande åtgärder och redovisning
 • Kontraktslängd från 3 år och uppåt
 • Energiuppföljning och analys utförda av energiexperter