Hälsa & sjukvård

Hälsa & sjukvårdHälso- och sjukvårdsektorn ska erbjuda bästa tänkbara vård och omsorg, samtidigt som kostnaderna ska hållas under kontroll. Med utgångspunkt i denna utmaning har Veolia sedan decennier utvecklat tjänster som stöttar hälso- och sjukvårdssektorns kärnverksamhet.

Hälsa & sjukvård
Ta del av våra referenser inom hälso- och sjukvårdssektorn

Vårt fokus är att ge våra kunder möjlighet att:

 • Kontrollera sina driftkostnader
 • Optimera säkerheten och kvaliteten inom sjukvården
 • Öka nöjdheten hos sina patienter och anställda

För att ni ska kunna bedriva en så smidig och effektiv vårdverksamhet som möjligt optimerar vi era stödfunktioner och förbättrar era vårdinrättningars säkerhet och tillförlitlighet. Våra åtaganden skräddarsys efter varje uppdrag och omfattar teknisk utrustning, energitillförsel, tillsyn och övervakning av supportfunktioner, samt underhåll och skötsel av fastigheter. 
 

Våra åtaganden på energi- och miljöområdet

 • Energitillförsel och distribution inom anläggning, samt avbrottsfri elkraftförsörjning
 • Energibesparing genom effektivisering
 • Lägre utsläpp av växthusgaser
 • Reducering av energikostnader
 • Garanterade servicenivåer

Våra tekniska tjänster

 • Heltäckande fastighetsförvaltning som omfattar byggnader och fastighetstekniska installationer
 • Säkerställande av en optimal inomhusmiljö och komfort för patienter och besökare
 • Förvaltning av utrymmen som kräver kontrollerad atmosfär
 • Övervakande av att regler för hälsa och säkerhet följs
 • Garanterar spårbarhet genom rutiner för avvikelsehantering och rapportering
 • Säkerställande av god hygien och eliminering risken för sjukhusinfektioner


Fördelar med Veolia

 • Säkerhet: Vi förhindrar sjukhusinfektioner genom underhålls- och hälsoskyddsrutiner för alla tjänster som vi åtar oss. Vi hanterar risken för legionärssjuka genom ett speciellt riskhanteringssystem baserat på beprövade metoder.
 • Spårbarhet: Vi övervakar känsliga indikatorer och rapporterar löpande våra aktiviteter till driftcentral med dygnet-runt-bemanning.
 • Resultat: Vi övervakar resultatet av de tjänster vi utför med hjälp av olika indikatorer och garanterar sedan resultatet. Vi garanterar både energi- och miljöresultatet, samt servicekvaliteten för alla byggnader vi förvaltar.
 • Specialtjänster: Veolia har ett omfattande serviceutbud och erbjuder bland annat specialtjänster för vårdens sterilutrustning, hantering av medicinska gaser, labbvatten, bassängsskötsel och högriskrum (HEPA-filter).
 • Innovation: Veolia deltar i forskningsprogram och samverkar med universitet och högskolor och investerar i experimentella resurser.