Veolia Sverige

Vi sköter era tekniska installationer på rätt sätt, med rätt intervall och omfattning - och sänker era kostnader.

Minimera era avfallskostnader. Vi tar hand om hela avfallsflödet och ser till att optimera utfallet.

Med stort utbud av tjänster och snabb inställelsetid är Veolia är ett av de ledande bolagen inom industrisanering.
Vi har lång erfarenhet av såväl nationell som internationell handel och en stark position på marknaden. Det gör oss till en av de ledande återvinningsaktörerna i Norden.
Säkra lönsamheten. Rätt underhåll, i rätt tid och omfattning, ökar både utrustningens kapacitet och driftsäkerhet.

Veolia går samman med nära 30 andra stora företag och satsar stort för att få stopp på plastnedskräpningen.


Här kan du som företagskund logga in i kundportalen.


Här hittar du driftinformation och annan information rörande vår leverans av fjärrvärme och vatten.

Working at Veolia means being part of a community: the community of Resourcers.