Veolia Sverige

Veolia kommer att fortsätta att utföra sina avtalade åtaganden hos samtliga kunder. För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.
Här hittar du driftinformation rörande vår leverans av vatten.Minimera era avfallskostnader. Vi tar hand om hela avfallsflödet och ser till att optimera utfallet.


Vi sköter era tekniska installationer på rätt sätt, med rätt intervall och omfattning - och sänker era kostnader.

Med stort utbud av tjänster och snabb inställelsetid är Veolia är ett av de ledande bolagen inom industrisanering.
Veolia går samman med nära 30 andra stora företag och satsar stort för att få stopp på plastnedskräpningen.