Veolia Sverige

Veolia kommer att fortsätta att utföra sina avtalade åtaganden hos samtliga kunder. För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.
Minimera era avfallskostnader. Vi tar hand om hela avfallsflödet och ser till att optimera utfallet.


Med stort utbud av tjänster och snabb inställelsetid är Veolia är ett av de ledande bolagen inom industrisanering.

Veolia går samman med nära 30 andra stora företag och satsar stort för att få stopp på plastnedskräpningen.

Coor driver vidare verksamheten med samma kvalitets- och kundfokus som tidigare och stärker därmed ytterligare sitt erbjudande och sin kompetens inom teknisk fastighetsunderhåll.


Solör Bioenergi driver vidare verksamheten med samma kvalitets- och kundfokus som tidigare och har därmed stärkt sin position som en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme- och infrastrukturtjänster till offentliga och privata kunder i Sverige och Norge.