Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkoren gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. De är framtagna enligt överenskommelse mellan Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna. 

Förtydligande till avtalsvillkoren

Leveransgränsen för fjärrvärmen är efter avstängningsventilerna innanför huslivet. Det vill säga konsumentens anläggning (punkterna 3.12 till 3.17) är det som i dagligt tal kallas undercentral och som innehåller värmeväxlare, reglerutrustning med mera. Mätaren som är placerad i undercentralen är dock Veolias.

Här hittar ni de senaste avtalsvillkoren

Allmänna avtalsvillkor för konsument
PDF - 589.72 KB
Allmänna avtalsvillkor för konsument

 
Här hittar ni de gamla avtalsvillkoren för referens

Avtalsvillkor fjärrvärme
PDF - 172.94 KB