Anmärkning på mätarplats

Anmärkning på mätarplats

Enligt SWEDAC:s bestämmelser skall våra vattenmätare bytas regelbundet för funktionskontroll och underhåll. När våra montörer besöker fastigheter för att byta/läsa av vattenmätaren noterar de ibland brister eller felaktigheter vid mätarplatsen som försvårar eller omöjliggör arbetet. Vid sådana tillfällen måste vi med hänvisning till ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning), punkt 6, begära att felen åtgärdas så fort som möjligt, senast inom 2 månader. I det här webbformuläret kan ni vid en sådan begäran anmäla vilka åtgärder som vidtagits.

Dina uppgifter
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Ditt meddelande
Här kan du bifoga bilder och kompletterande dokument.