Återvinning

Vi har hjälpt kunder i Sverige att sortera och återvinna på rätt sätt sedan 1948. Och vår utveckling genom åren går hand i hand med ökande hållbarhetskrav, en alltmer cirkulär ekonomi och den växande insikten om att avfall är en tillgång, snarare än sopor. Det gör att vi är en råvaruleverantör, i lika hög grad som ett återvinningsföretag. Våra servicetjänster gör att vi hela tiden kan återföra mer och mer kvalitetssäkrade råvaror till kretsloppet – och idag återvinner vi 98% av allt material vi samlar in.

När vi på Veolia tar hand om er återvinning förvandlas skräp till värdefulla resurser. Vi löser alla era återvinningsbehov – oavsett om ni arbetar inom industrin, på kontor eller med kommersiella fastigheter. Och med innovativ teknik kan vi minska ert miljöavtryck och samtidigt skapa snygga och smidiga återvinningslösningar.