Jönköping

Återvinning-Jönköping

Hoppets Torg 5
Jönköping 553 21
Sverige

Om:

Vi är en stor aktör inom trädbränsle i Sverige och vi köper, producerar och säljer alla typer av material inom detta område. Så vare sig du vill köpa biobränsle eller tjäna pengar på returträ, träflis, GROT, ved eller sågverksbiprodukter, kan vi hjälpa dig.

Välkommen att kontakta en säljare för att få hjälp med:


Sälja trädbränsle eller returträ

Oavsett var i Sverige du befinner dig hjälper vi dig att ta hand om både trädbränsle och returträ. De trädbränsleprodukter vi gärna tar emot är skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksbiprodukter. Returträ i form av lastpallar, virke och uttjänt emballage i trä är andra material vi gärna tar tillvara av dig eller din verksamhet. 


Köpa biobränsle

Tack vare vår erfarenhet inom bränslen vet vi vad olika värmeverk tar emot för material och vilken kvalitet materialet behöver ha. Oavsett vilka era behov är kan vi med vår kunskap och erfarenhet försörja er med bränsle eller träråvara på era villkor. 
Veolia Recycling Solutions i Jönköping, tidigare Hans Andersson Recycling/Neova, har varit verksam inom biobränsle sedan 1964.
 

Produkter vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet av bioenergi. De produkter vi baserar vårt bränsle på är:  

Returträ
Returträ utgörs främst av uttjänt emballage, lastpallar och virke från industrin.

Skogsflis/GROT
Skogsflis är ett samlingsnamn för grotflis och träddelsflis. Råvaran består av grenar och toppar som lämnats kvar vid slutavverkning av timmer och massaved.

Trädelsflis
Trädelsflis kommer från försenade röjningar, hagmarksrensning, rensning av åkermarker eller röjning av vägkanter.

Ved
Bränsleved är rundvirke som oftast saknar industriell användning, till exempel nedklassat sågtimmer och massaved. Både barr- och lövved kan bli bränsleved.

Stubbflis
Stubbflis framställs av krossade stubbar.

Sågverksbioprodukter
Vi hanterar biprodukter från sågverk och andra träbearbetande industrier. Exempel på varor är sågspån, bark, rotreducerflis, pinnflis, torrflis, kutterspån och cellulosaflis.

Veolia köper och säljer

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!