Avesta-old

För industrin är tillgång till rätt resurser viktigt. Vi kan stötta industrin med specialkompetenser så som bearbetning, svetsning, mekanik, el, automation och konstruktion utifrån vår enhet i Avesta.

Vår enhet i Avesta har framförallt erfarenhet inom process- och verkstadsindustrin.
Hög kompetens hos våra medarbetare och en avancerad maskinpark gör att vi med kort varsel kan åta oss och utföra både större och mindre uppdrag på ett kvalitativt och effektivt sätt. Vi utför våra svetsjobb enligt ISO 3834-2 och SS EN 1090-1 EXC3 och all svetsning styrs och övervakas av vår International Welding Specialist. Våra erfarna maskinarbetare/cnc-operatörer, licenssvetsare, elektriker, mekaniker automationsingenjörer, montörer och konstruktörer står för en effektiv uppstart och optimal drift. 
  

 • PDF
  Maskinförteckning Avesta (561.85 KB)
  Nytillverkning av reservdelar/utrustning, reparationer av reservdelar/utrustning, specialtillverkade reservdelar efter er eller Veolias ritning
 • Alla typer av elinstallationer
 • Renovering, ombyggnad och nyinstallation av automationsutrustning
 • Om- och tillbyggnader, renovering och modernisering av era befintliga utrustningar
 • Renovering, ombyggnad och nymontage av större mekaniska konstruktioner, till exempel växellådor, rullbanor, traverser, lyftdon och stålugnar

Våra projektledare har erfarenhet av att driva projekt, stora som små. Bland annat:

 • Förstudier, utredningar, kalkyler
 • Projektledning, konstruktion
 • Tillverkning
 • Montering
 • Systemering, programmering, drifttagning
 • Utbildning, instruktioner, manualer och riskanalyser
 • CE Märkningar

Ni kan anlita vår spetskompetens till era projekt eller få tillgång till den i samband med del- eller totalprojekt som drivs av oss.
  

Våra certifikat

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Kännetecknande för våra tjänster:

⇒ Hög tillgänglighet
⇒ Kompetent personal
⇒ Stor geografisk täckning
⇒ Flexibla lösningar
⇒ Snabba leveranser
⇒ Lång industriell erfarenhet

 
 • Bearbetning inom allt från svarv till arborrverk, tillverkning och reparationer
 • Försäkringsuppdrag
 • Reparationer av liftar, kranar och fläktar
 • Mobil bearbetning
 • Nybyggnationer
 • Ombyggnad och reparationer av hydraulkolvar
 • Reparationer av växellådor och pumpar
 • Svetsarbeten – tillverkning och reparationer
 • Totalåtagande vid haveri
 • Utlåning av personal
 • Apparatskåp och pulpetmontage
 • Brandlarm/Inbrottslarm
 • Kamerautrustningar till industrianläggningar
 • Mätinsamlingssystem
 • Mellanspänning
 • Nyinstallationer
 • Ombyggnation av kranar och traverser
 • Projektledning
 • Reparationer/Felsökningar
 • Reservkraftsanläggningar
 • Ställverksmontage
Patrik Roswall
Regionchef Bergslagen
patrik.roswall@veolia.com
Telefon: 0226-832 17


Thomas Johansson
Produktionschef Maskin- och plåtverkstad
thomas.johansson@veolia.com
Telefon: 0226-832 14

Patrik Glad
Platschef El
patrik.glad@veolia.com
Telefon: 0226-832 04

Stefan Blixt
Automation
stefan.blixt@veolia.com
Telefon: 0226-85559