Blästringstjänster

Blästring

BLÄSTRINGSTJÄNSTER

Veolia är ett av de ledande företagen inom industrisaneringsbranschen och är experter på flera olika blästringsmetoder. Vi erbjuder kundanpassad blästring med den metod som passar din situation och utrustning bäst. Säkerhet kommer först för oss och genomför därför alltid en riskanalys innan ett arbete påbörjas. Vi ser också till att det finns väktare och ronderingsbevakning under våra blästringsjobb.

Typer av blästring

Veolia är specialister på blästring. Vi har mångårig erfarenhet av flera blästringstyper och använder alltid den modernaste utrustningen tillgänglig på marknaden.

Sandblästring

Vi använder sandblästring främst för att sandblästra aluminium och andra metaller för att rengöra pannor och tubpaket från sot och befria värmeverk från aska, slagg och fastbrända partiklar. En rengjord panna fungerar bättre med högre verkningsgrad vilket innebär att det behövs mindre mängd bränsle och därmed blir det mindre utsläpp.

Fördelar med att blästra med sand är att det skapar en torr arbetsmiljö där det är enkelt att utföra revision med inspektioner, svetsning och skärarbeten. Inget vatten kommer heller i kontakt med känsliga komponenter i eldstaden, murverket eller transportsystemen samtidigt som varken rening eller förvaring av förorenat vatten krävs. 

Vattenblästring

Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider. Vi vattenblästrar med ett tryck mellan 2200 och 3000 bar. Efter vattenblästring är ytan redo att repareras eller ytbehandlas. Vattnet som används till blästringen omhändertas och renas.

 

Blästringstjänster

Isblästring

Isblästring, även kallat kolsyreblästring eller torrisblästring, är en skonsam rengöringsmetod både ur ett miljömässigt perspektiv och sett till den yta som rengörs. Vid isblästring skapas inget restavfall trots att ytan blir helt ren. Vid rengöringen används torris som utgörs av kolsyra. Isen expanderar när det träffar blästringsytan och slår sönder smutsen som gör det enkelt att dammsuga eller sopa upp smutsen. Torrisen förångas direkt när ytan träffas och lämnar inga spår vilket gör att metoden är särskilt bra att använda i känsliga miljöer.

Mobil ventilation/kylning

Vid pannrengöring eller när varma system behöver kylas kan vi minska tiden för avkylning och därmed den totala stilleståndstiden. Utrustningen används också för att bereda arbetsmiljön vid dammiga arbeten när din utrustning ur funktion eller avstängd vid stopp.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår sand-, vatten- eller isblästring. Utforska samtliga våra tjänster inom industrisanering

Kontakt

Jörgen Påhlsson

Telefon: 073 43 63 125

E-post: [email protected]

Ladda ner marknadsmaterial:

Ladda ner referenser:

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!