Industrisanering

Blästring

Förbättra funktionen på er utrustning med blästring

Smutsig utrustning fungerar sämre och kan orsaka stillestånd som påverkar produktion och lönsamhet. Blästring med sand, vatten eller is är en effektiv och skonsam metod för rengöring av olika typer av ytor – och återställer era system till toppskick. 

Vi på Veolia hjälper dig att hitta den bästa blästringsmetoden för dina behov och utför rengöringen på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Vi tar med vår utrustning till er – och våra operatörer har stor erfarenhet av blästring med vatten, sand eller is. 

Expertis
Återställd effektivitet
Ökad produktivitet
Säkerheten först!
CSR

Vattenblästring är en form av högtryckstvätt som avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider från känsliga ytor. Isblästring är en ännu skonsammare metod som ger rena ytor, utan att det underliggande materialet påverkas. Sandblästring används för att rengöra pannor och tubpaket från sot och befria värmeverk från fastbrända partiklar. 

Innan blästringsarbetet tar vi fram en plan tillsammans med er och väljer alltid den mest kostnadseffektiva och miljösmarta metoden. Vi kan dessutom lägga upp rengörings- och underhållsprogram som optimerar er utrustning och ökar produktiviteten. 

Vill du veta mer om blästring? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur blästrar vi?

Blästring är en metod för att rengöra ytor, som bygger på tryckenergi. Vi arbetar med tre blästringsmetoder och vilken vi väljer avgörs av vilken typ av yta som ska rengöras. Hos oss finns al utrustning som behövs för att utföra både stora och små uppdrag och vi utför arbetet på plats hos kunden. 

Vår expertis

Vi har lång erfarenhet av blästring med sand, vatten och is – och väljer alltid den metod som är snabbast och mest kostnadseffektiv. 

Sandblästringanvänds till exempel för att rengöra förbränningspannor och tubpaket från sot, eller för att avlägsna fastbrända partiklar i värmeverk. I dammkänsliga miljöer kan vatten tillsättas, vilket gör arbetet dammfritt. 

Is- och kolsyreblästringär en skonsam metod för rengöring av känsliga miljöer, till exempel pannor som används vid kraftvärmeproduktion. Med isblästring behöver ytorna inte slipas innan blästringen och rengöringen påverkar inte det underliggande materialet. 

Vattenblästring är mest effektivt på ruggade ytor, som betong, och används när ytan som ska rengöras är för känslig för sandblästring. Vattenblästring kan utföras antingen med robotar eller manuellt. 

Återställd effektivitet

Vår stora och mångsidiga blästringsutrustning är konstruerad för att avlägsna smuts och avlagringar från alla typer av utrustning, på ett säkert och effektivt sätt. På så sätt upprätthålls effektivitet och kapacitet i processutrustningen och genom att kombinera modern teknik, stor erfarenhet och hög säkerhet kan vi lova bästa möjliga resultat. 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt operatörskvalifikationer.

CSR

Vi hjälper er i ert CSR-arbete, så att ni kan nå era miljömål, genom att förbättra effektiviteten i era anläggningar och därmed minska era utsläpp. 

Kontakt

Christer Hedberg| Regionchef
Industrisanering Norr

Telefon: 070- 315 14 48

E-post: [email protected]

Magnus Lundh | Regionchef
Industrisanering Syd

Telefon: 070-814 00 61

E-post: [email protected]