Bostäder

En enkel återvinning för alla

Bostadsrättsföreningar och bostadsbolag har en nyckelroll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. I ett land där 1 miljon människor bor i bostadsrätt och 1,3 miljoner människor bor i hyresrätt har branschen stora möjligheter att minska sina CO2-utsläpp rejält och därmed påverka sin klimatpåverkan i positiv riktning. 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste tillsammans med sina hyresgäster respektive medlemmar bli bättre på effektiv energianvändning och utveckla sin återvinning för att vi ska kunna nå de miljömål som finns på nationell nivå och EU-nivå. Här har bostadsutvecklare en unik möjlighet att tillämpa de senaste teknikerna och metoderna. De boende förväntar sig att nya bostäder både är hållbara och minskar kostnaderna långsiktigt. För bostadsrättsföreningar handlar det primärt om att skapa en välutvecklad återvinning som fungerar smidigt.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till bostäder och för att få svar på era frågor och funderingar.

Enkel- och tydlighet underlättar hållbarhetsarbetet

Alla bostadsrättsföreningar och bostadsbolag producerar avfall. Om vi bortser från hushållsavfall (som är ett kommunal åtagande) handlar det om förpackningar av papper, plast, glas och metall, papper samt ibland elektronik. Allt måste tas om hand och helst återvinnas. På Veolia har vi ett helhetsperspektiv på hur avfallet bör omhändertas och återvinnas. Veolia har arbetat länge med bostadsrättsföreningar och kunder som förvaltar flerfamiljshus och har därför stor kunskap om vilka utmaningar som finns. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan, bli mer kostnadseffektiva och slippa merjobb.

Vi ser till att kraven uppfylls

Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler. På Veolia utformar vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda bostadens och fastighetens behov. Det spelar ingen roll det handlar om en liten bostadsrättsförening eller ett stort bostadsbolag. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets eller föreningens klimatavtryck.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!