Återvinningstjänster för byggindustrin

Avfallshantering som inte fungerar som den ska kan sätta stopp för hela byggprocessen. Och det är knappast önskvärt. Därför är vårt mål att skapa miljöriktiga och smidiga återvinningslösningar, som gör att er personal kan fokusera helt på sitt jobb. 

Plan efter ambition
Kretsloppsrådets basnivå
Byggets olika faser
Lätt att göra rätt
Tillgängligt för alla

När ni väljer att samarbeta med oss är vårt mål alltid att spara er tid, era pengar och vår miljö. Tillsammans med er skapar vi en enkel och tydlig plan för avfallshantering, som anpassas efter byggets storlek och projektets alla faser. 

Storleken och komplexiteten på ert byggprojekt styr källsorteringen. Samtidigt utgår vi från kretsloppsområdets basnivå för källsortering och kan även erbjuda Svanen-märkt sortering. 

Allt som sorteras på bygget blir återvunnet och ni får återvinningsstatistik från oss. Vi ordnar dessutom så ni får rätt utrustning, sorteringsguider samt engagerande informationsträffar – tillsammans med annan support, för att nå bästa tänkbara resultat. 

PDF
Våra produkter för storskalig återvinning (614.18 KB)

Vill du veta mer om vår avfallshantering för byggindustrin? Kontakta vår kundservice på 0771 545 000 eller skicka e-post till kundservice.recycling@veolia.com.

Så funkar avfallshantering i byggbranschen

Vi hjälper er i alla skeden av bygget – från provtagning till eventuella rivningar, via återvinning under bygget och i fastigheten när den står klar. 

Plan och startmötesprotokoll

Vi tar fram en tydlig plan för avfallshantering som är baserad på byggets omfattning och komplexitet samt era ambitioner. 

Tillsammans upprättar vi ett startmötesprotokoll där vi noterar administrativa och operativa praktiska detaljer. Inriktningen och ambitionerna anpassas efter byggets faser och vi noterar kontaktpersoner, går igenom rutiner för arbetsmiljö samt säkerhet, riskanalys och hantering av farliga ämnen samt mycket mer. 

Lättillgängligt och förståeligt

Oavsett hur vår gemensamma plan ser ut, ser vi alltid till att relevant utrustning finns på plats. Tillgänglighet är viktigt – och källsorteringen ska vara lätt att utföra för er personal. 

Kunskap, förståelse och motivation är också viktiga aspekter. Därför ser vi till att alla har den information de behöver, även på andra språk än svenska. 

Vår personal på plats

Kanske ska byggarbetarna inte lägga tid på att hantera avfall – av ekonomiska, tids- och miljömässiga samt praktiska skäl? Då kan vi erbjuda dedikerad och utbildad personal på plats, som ett tillval. 

Detta ger ofta resultat i form av ännu bättre sortering, ordning, effektivitet och ekonomi. Det gör även att vi kan skapa en rättvisare fördelning av kostnaderna för avfallshantering, genom att väga material.

Kontakt

Kundservice:

0771 545 000

e-post: kundservice.recycling@veolia.com