Återvinningstjänster för byggmaterial | Veolia Sverige

Återvinningstjänster för byggindustrin

Hantering och återvinning av byggavfall 

Veolia är ett återvinningsföretag som hjälper er med avfallshantering och sköter all återvinning av ert byggmaterial vid byggnationer, renoveringar och rivningsprojekt.
Vi kan bland annat erbjuda olika varianter av avfallscontainrar och ser till att hitta bästa möjlig lösning för att spara er tid, era pengar och vår miljö.

Fördelar med vår avfallshantering:

 • Vi tar fram en enkel och tydlig plan för avfallshanteringen anpassat till ert projekt.
  Ert byggprojekts storlek och komplexitet påverkar såklart källsorteringen. Vi utgår från kretsloppets basnivå och kan erbjuda Svanen-märkt sortering om så önskas.

   
 • Vi ser till att all relevant utrustning finns på plats.
  Behöver ni olika typer av avfallshantering under byggets olika faser? Vi ser till att rätt utrustning finns på plats vid rätt tidpunkt. Vi har flera olika varianter av avfallscontainrar för alla sorters byggmaterial och avfall från 5 m3 till 12 m3. Läs mer om våra containrar
  här.

   
 • Ska byggarbetarna inte lägga tid på att hantera avfall alls? Vi kan sköta allt arbete kring avfallshanteringen genom att ha vår dedikerade personal på plats.
  Vår personal är utbildade inom återvinning och avfallshantering och bidrar ofta till ännu bättre, effektivare och mer ekonomisk sortering av ert material.

   
 • Ni får återvinningsstatistik från oss där ni får en överblick för just er återvinning.

 

Enkel & tydlig avfallsplan
containrar för byggavfall
tydliga instruktioner
utbildad personal
statistik för uppföljning

Vi kan hjälpa er i alla skeden av byggnationer

Vårt tjänsteutbud inom återvinning och avfallshantering sträcker sig från första spadtaget vid nybyggnation,  vid renoveringar till eventuella rivningar. Vi skapar miljöriktiga och smidiga återvinningslösningar som gör att er personal kan fokusera på det dom är bäst på, och lämna allt arbete med avfallshanteringen till oss.

Exempel på avfall vi hanterar:

Kontakta vår Företagskundtjänst så hjälper vi dig hitta rätt lösning!
Ring oss direkt på: 0771-545 000
Eller skicka ett mail med dina funderingar till: [email protected]

PDF
Produkter för storskalig återvinning (631.15 KB)
Så funkar avfallshantering i byggbranschen

Vi hjälper er i alla skeden av bygget – från provtagning till eventuella rivningar, via återvinning under bygget och i fastigheten när den står klar. 

Plan och startmötesprotokoll

Vi tar fram en tydlig plan för avfallshantering som är baserad på byggets omfattning och komplexitet samt era ambitioner. 

Tillsammans upprättar vi ett startmötesprotokoll där vi noterar administrativa och operativa praktiska detaljer. Inriktningen och ambitionerna anpassas efter byggets faser och vi noterar kontaktpersoner, går igenom rutiner för arbetsmiljö samt säkerhet, riskanalys och hantering av farliga ämnen samt mycket mer. 

Lättillgängligt och förståeligt

Oavsett hur vår gemensamma plan ser ut, ser vi alltid till att relevant utrustning finns på plats. Tillgänglighet är viktigt – och källsorteringen ska vara lätt att utföra för er personal. 

Kunskap, förståelse och motivation är också viktiga aspekter. Därför ser vi till att alla har den information de behöver, även på andra språk än svenska. 

Vår personal på plats

Kanske ska byggarbetarna inte lägga tid på att hantera avfall – av ekonomiska, tids- och miljömässiga samt praktiska skäl? Då kan vi erbjuda dedikerad och utbildad personal på plats, som ett tillval. 

Detta ger ofta resultat i form av ännu bättre sortering, ordning, effektivitet och ekonomi. Det gör även att vi kan skapa en rättvisare fördelning av kostnaderna för avfallshantering, genom att väga material.

Kontakta oss

Veolia Företagskundtjänst

Telefon: 0771-545 000

e-post: [email protected]

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!