Byggsäckar

I Göteborg med omnejd

Byggsäckar och storsäckar är ett bra komplement när det inte finns tillräckligt med plats för container eller mindre projekt.

I miljösynpunkt gör byggsäcken det enkelt att sortera ut mindre typer avfall i olika säckar. Under åren har vi utvecklat tjänsten Byggsäckar och möjligheterna att hantera fler och fler material.

Veolia i Göteborg har idag 5 st olika storlekar på säckarna: 200, 500, 1 000, 2 000 liter och special säck för asbest 1 000 liter.

Så här fungerar det:

 1. Köp dina säckar hos Veolia
 2. Fyll säcken med någon av de aktuella avfallsfraktionerna.
 3. Knyt ihop säcken och märk den med innehållet, exempelvis: Gips.
 4. Placera säcken tillgänglig för kranbil (max 15 meter, längre avstånd offereras separat)

Max antal säckar per hämtning är 15 stycken.

Kontakta oss

Kundservice:

0771 545 000

e-post: [email protected]

Exempel på avfall du kan använda byggsäck till är:

 • Brännbart, fint
 • Brannbäart, grov
 • Osorterat bygg och rivavfall
 • Osorterat bygg och rivavfall med gips
 • Gips rent
 • Trä obehandlat
 • Trä behandlat, ej impregnerat
 • Jord, sten, grus och sand
 • Bygg och rivavfall innehållande asbest
 • Skrot

Omklassningsavgift:

Om säcken skulle innehålla annat material än det beställda kommer vi att behöva debitera en omklassningsavgift. Stenmaterial får ej blandas med annat avfall, skulle det inträffa tas det ut en sorteringsavgift.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!