Byggsäckar

I Göteborg med omnejd

Byggsäckar och storsäckar är ett bra komplement när det inte finns tillräckligt med plats för container eller mindre projekt.

I miljösynpunkt gör byggsäcken det enkelt att sortera ut mindre typer avfall i olika säckar. Under åren har vi utvecklat tjänsten Byggsäckar och möjligheterna att hantera fler och fler material.

Veolia i Göteborg har idag 5 st olika storlekar på säckarna: 200, 500, 1 000, 2 000 liter och special säck för asbest 1 000 liter.

Så här fungerar det:

 1. Köp dina säckar hos Veolia
 2. Fyll säcken med någon av de aktuella avfallsfraktionerna.
 3. Knyt ihop säcken och märk den med innehållet, exempelvis: Gips.
 4. Placera säcken tillgänglig för kranbil (max 15 meter, längre avstånd offereras separat)

Max antal säckar per hämtning är 15 stycken.

Kontakt

Kundservice:

0771 545 000

e-post: [email protected]

Exempel på avfall du kan använda byggsäck till är:

 • Brännbart, fint
 • Brannbäart, grov
 • Osorterat bygg och rivavfall
 • Osorterat bygg och rivavfall med gips
 • Gips rent
 • Trä obehandlat
 • Trä behandlat, ej impregnerat
 • Jord, sten, grus och sand
 • Bygg och rivavfall innehållande asbest
 • Skrot

Omklassningsavgift:

Om säcken skulle innehålla annat material än det beställda kommer vi att behöva debitera en omklassningsavgift. Stenmaterial får ej blandas med annat avfall, skulle det inträffa tas det ut en sorteringsavgift.