Cistern - och tankrengöring

Cistern - och tankrengöring

TANKRENGÖRING & CISTERNRENGÖRING

Tank- och cisternrengöring är ett omfattande projekt där hela produktionen kan påverkas om inte lagringskapaciteten håller måttet.

Veolia har utvecklat tekniker och metoder som minimerar stilleståndstiden genom automatisering av tankrengöring & cisternrengöring. I många fall kan vi reducera tiden ända upp till 75 % vid rengöring av en cistern eller tank. Vår teknikutveckling har också avsevärt höjt säkerheten för vår tank- och cisternrengöring då ingen personal behöver vara inne i tanken fysiskt för att rengöra den (No man entry tank cleaning). I samband med detta har vi även minskat miljöpåverkan då rengöringen sker i slutna processer.

Varför är tank- & cisternrengöring nödvändigt?

En tank eller cistern som inte är ren kan förorena produkten som lagras. Detta riskerar att sänka produktens värde och klassificering. Föroreningarna kan också orsaka stillestånd med pumpproblem och stora avbrott i produktionen.

 

 

VEOLIAS TANK- & CISTERNRENGÖRING

No man entry tank cleaning

Vi har utvecklat lösningar för tankrengöring & cisternrengöring som innebär att ingen behöver gå in i tanken fysiskt för att utföra saneringen. Operatören styr istället en robot utifrån och först när allt är rent och säkert genomförs en inspektion.

Vi har även tagit fram metoder för tankrengöring & cisternrengöring för att separera eventuell kvarvarande produkt, återföra denna och effektivt ta hand om annat spill på ett säkert sätt.
 

Cistern - och tankrengöring

Mobil vattenrening

Många rengöringsmetoder lämnar stora mängder förorenat spillvatten som både är kostsamt att ta hand om och som kräver speciell utrustning och kompetens för att hantera. Dels för att garantera säkerheten för personer, dels för att minimera miljöavtrycket.

Veolia har utvecklat en teknisk lösning som innebär att vattnet renas och föroreningarna separeras och koncentreras på plats. Det renade vattnet kan återföras direkt till det egna eller kommunala reningsverket. Det kvarvarande koncentratet tas om hand på bästa sätt.

Hela processen sker i ett slutet system vilket minimerar risken för att någon exponeras för det farliga avfallet markant.

Efterarbeten

Miljön inuti en tank eller cistern är stillastående. Det innebär att den utsätts för rost, sand, salter, avlagringar och andra föroreningar som måste tas bort för att utrustningen ska fungera optimalt och hålla i längden. Här hjälper vi dig att göra tanken som ny igen.

För att hjälpa dig att öka produktiviteten kan vi lägga upp rengörings- och underhållsprogram som garanterar att utrustningen utnyttjas optimalt. Vi fraktar även bort avfall till rening och återvinning där Veolia besitter alla tillstånd som krävs för bortforsling av farligt material.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår tank- och cisternrengöring. Om du vill se samtliga våra tjänster inom industrisanering finner du dem här.

Kontakt

Magnus Lundh

Telefon:  070 81 40 061

E-post: [email protected]

 

Ladda ner marknadsmaterial:

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!