Vi hjälper er med effektiv Cisternrengöring och tankrengöring | Veolia Sverige

Cistern- och tankrengöring

En tank eller cistern som inte är ren får sämre prestanda, vilket kan orsaka långa och kostsamma stillestånd. Vi hjälper er med effektiv rengöring av tankutrustning – och dessutom minimera tiden då den inte används. 

Miljön inuti en tank eller cistern är stillastående – vilket gör att den utsätts för rost, sand, salter, avlagringar och andra föroreningar som måste tas bort för att utrustningen ska fungera optimalt och hålla i längden. 

Expertis
Högre användningsförmåga
Rikstäckande certifikat
Säkerheten först!

När ni behöver rengöra era tankar och cisterner tar vi fram en reningsmetod som är perfekt anpassad till era behov. Vi minimerar alltid tiden då tanken inte kan användas, vilket reducerar kostnader som är förknippade med stillståndet. 

För att hjälpa er att öka produktiviteten kan vi lägga upp rengörings- och underhållsprogram som garanterar att utrustningen utnyttjas optimalt. Vi fraktar även bort avfall till rening och återvinning, samt och har alla tillstånd som krävs för bortforsling av farligt material.

Vill du veta mer om cistern- och tankrengöring ? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur utför vi cistern- och tankrengöring?

Vi rengör cisterner och tankar med högtrycksspolning med upp till 3000 bar och hanterar alla typer av föroreningar. Veolia har lång erfarenhet av att rengöra tankutrustning och vi väljer alltid den bästa och mest kostnadseffektiva metoden för våra kunders behov. 

Expertis

Vi har lång erfarenhet av cistern- och tankrengöring och använder den mest senaste och mest avancerade utrustningen på marknaden. Det gör att vi kan rengöra era cisterner och tankar snabbt och säkert. Vi kommer till er med all utrustning som behövs och kalibrerar den på plats för bästa resultat. 

Högre användningsförmåga

Beläggningar och föroreningar sliter på cistern- och tankutrustning och försämrar dess prestanda. Men med rätt rengöring, med rätt frekvens, kan kapaciteten och livslängden ökas. Därför erbjuder vi även rengörings- och underhållsprogram som säkerställer att utrustningen används på ett optimalt sätt. 

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag, vilket garanterar att våra rutiner och processer uppfyller alla krav. Våra certifikat gäller standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZ 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Våra certifikat

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer. 

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]