Cookies policy

Information om cookies


Dessa villkor gäller vid din användning av webbplats för Veolia Nordic AB, Veolia Sweden AB och bolag inom Veolia Recycling Solutions Nordic AB-gruppen (tillsammans benämnda som ”Veolia”).

Syftet med denna policy är att informera besökaren om användning av cookies och dess funktioner, samt ge vägledning för besökarens val av datorinställningar. 


Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som lagras på hårddisken i en internetanvändares dator när hon eller han besöker en webbplats.

Cookies består av slumpmässigt utdelade alfanumeriska tecken som kännetecknar en besökare, vilket gör att webbplatsadministratören kan se om användaren har besökt webbplatsen förut, se antal besök samt användarens föredragna inställningar. Cookies kan också hålla dig inloggad, minnas dina inställningar och förse dig med relevant lokal information. 

Cookies introducerar inga virus och söker inte genom användarens internetutrustning efter personlig information.

De enda personliga data en cookie kan innehålla är data tillhandahållen av användaren själv, genom att till exempel fylla i ett kontaktformulär. I dylika fall är den personliga datan krypterad så den kan läsas enbart av den server som skapade cookien. Om en besökare till en hemsida inte uppger några personliga data, så kan webbplatsen endast avläsa om användaren har besökt sidan förut, men inte identifiera vem användaren är.