Veolia Sverige

Vårt fokus är att på ett säkert sätt fortsätta leverera enligt avtal hos samtliga våra kunder

Veolia kommer att fortsätta att utföra sina avtalade åtaganden hos samtliga kunder. För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.

Veolia Nordic bevakar och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer gällande covid-19.  

Brev till våra kunder gällande covid-19

Säkerheten ligger i fokus när vi är ute hos våra kunder. Vi verkar för att våra anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt och undgå smitta. I samtliga nordiska länder samarbetar våra team för att säkra alla våra leveransåtaganden, beaktat de olika restriktioner som implementeras i de olika 
nordiska länderna. 

Tack vare vår hängivna personal och breda erfarenhet av att leverera essentiella tjänster till industrin och samhället även i krislägen kan vi fortsätta att utföra våra uppdrag hos våra kunder. 

Vi kommer att fortsatt ha en nära dialog och omgående meddela utifall våra tjänster på något sätt skulle påverkas av nya restriktioner eller andra förändringar, relaterat till den pågående pandemin. 

Önskar du komma i kontakt med oss kan du vända dig till din ordinarie kontaktperson hos Veolia, använda kontaktformuläret längst ner på den här sidan eller kontakta vår kundtjänst på  +46 176 207 171 som hjälper dig till rätt person.


Veolia is fully committed to continue serving all customers keeping all safe

Veolia remains fully committed to continue delivering our services to our customers. We have activated our crisis management plan, at the outbreak of the COVID-19 virus, to ensure business continuity.

Veolia Nordic is monitoring and following the guidance from Folkhälsomyndigheten and other authorities regarding COVID-19. 

Customer letter regarding COVID-19

Veolia works continuously to ensure that our employees are able to carry out their work in a safe way to avoid being infected or spreading infection. In all the Nordic countries, our teams are working together to provide the services with due respect for the restrictions that are progressively being introduced in the different countries. 

Veolia has long standing experience in delivering critical services to industries and the community also in times of crisis. We will use all of our experience and our committed staff to do all we can to continue carrying out our mission towards all customers during these difficult times.
 
We are committed to maintaining a close dialogue and to inform you immediately if in any way our services would be affected by new restrictions or by any other changes related to the current pandemic.
 
Do you wish to get in contact with us, you can either reach out to your local contact at Veolia, use the contact form below or turn to customer service at +46 176 207 171 between 07:00 and 17:00 to be connected with the right person.

Should any changes occur in your operations, such as changed opening hours or any other changes due to COVID-19 that may affect our cooperation, please notify us as soon as possible.

För mer information

Önskar du komma i kontakt med oss kan du vända dig till din ordinarie kontaktperson hos Veolia, använda vårt kontaktformulär eller kontakta vår kundtjänst på +46 176 207 171 som hjälper dig till rätt person.

Meddela oss vid förändringar

Vid planerade förändringar i er verksamhet som ändrade öppettider, eller vid andra virusrelaterade förändringar som kan påverka vårt samarbete, uppmanar vi er att meddela Veolia detta så fort ni kan.


Extern information kring covid-19

 

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så snart vi kan! 
Här kan du lämna ett valfritt meddelande. Om du vill får du gärna beskriva din fråga eller ärende så kan vi fortare sätta dig i kontakt med rätt person.