Detaljhandel

så blir återvinning en konkurrensfördel

Återvinningstjänster för detaljhandeln

Hanteringen av varor inom detaljhandeln skapar stora mängder avfall. Plast, papper, wellpapp, trä och annat måste tas omhand, sorteras och i så hög grad som möjligt återvinnas. I den cirkulära omställning som pågår i samhället har handeln en viktig roll. Där ingår bland annat att kontinuerligt utveckla sin återvinning. Dagens konsumenter ställer höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att detaljhandeln är miljömedveten, minskar sina avfallsmängder och ständigt arbetar med att bli mer hållbar. Samtidigt tillkommer ständigt nya lagar och regler som också ställer krav på att företag blir mer miljövänliga.

På Veolia har vi utvecklat en egen arbetsmetod och har ett helhetsperspektiv på hur avfallet bör omhändertas och återvinnas. Veolia har arbetat länge med kunder från detaljhandelsbranschen och har därför stor kunskap om handelns utmaningar. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli cirkulära, mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till detaljhandel och för att få svar på era frågor och funderingar.

Så arbetar Veolia med kunder inom detaljhandeln

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar. Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt. Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunden ut med nuvarande avfallshantering?

Formulerar målsättningar (KPI:er)

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår ifrån och anpassas till den enskilda kundens anläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras avseende ökad återvinning. Vi analyserar hur befintliga butiks- och lagerytor kan optimeras avseende återvinning. Vi går också igenom och optimerar avfallsflödet med bland annat uppackning, påfyllning och sortering ute i butiken. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Vi ser till att kraven uppfylls

Med Veolia som partner kan företaget och dess medarbetare lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom konsumenternas krav på hållbarhet. Veolia är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På Veolia utformar vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov – oavsett om det handlar om en liten specialbutik, ett varuhus, en butikskedja eller ett shoppingcenter. Vi har utrustningen och kunskapen som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar och effektiv process som minskar företagets klimatavtryck. I vårt helhetserbjudande ingår sorteringskärl, komprimatorer, containrar och annan utrustning i en design som passas in i kundens butiksmiljö och gör att medarbetarna motiverade att engagera sig i återvinningen. För de som önskar erbjuder Veolia också servicevärdar som finns på plats för att sköta service, utbildning med mera.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!