Drift och underhåll av försörjningssystem | Veolia Sverige

Drift och underhåll av försörjningssystem

Effektiva energisystem som sänker kostnader kräver innovativa lösningar. Vi konstruerar, driver och underhåller system som optimerar både effektivitet och avkastning. 

Vi hjälper dig att driva värme- och kylningsanläggningar på absolut effektivaste sätt, med hjälp av grundliga analyser och skräddarsydda lösningar som maximerar energieffektiviteten i era anläggningar – och hjälper er att nå miljömålen. 

Transparens och spårbarhet
En partner  för allt
Säkerheten först!
Kostnadseffektivisering
Minskad energiförbrukning

Genom att planera och strukturera framtida underhåll – så kallat Asset Management – kan vi öka utrustningens livslängd och se till att systemen utnyttjas på bästa sätt, samtidigt som kostnaderna minskas och jämnas ut.

Vi ser till att ta hand om spillvärme för att minska bränslebehov, utsläpp och kostnader. Och på så sätt blir anläggningen en del av den cirkulära ekonomin. Dessutom maximerar vi avkastningen och säkerställer minimal störning i anläggningarna, samtidigt som vi garanterar driftsäkerheten.

Vi arbetar även med exakt rapportering, vilket ger er kontroll över kostnaderna för drift och underhållning. 

Vill du veta mer om drift och underhåll av försörjningssystem?

Kontakta Tobias Klahr

Telefon: 070-814 78 27 

E-post: [email protected]

Hur arbetar vi med drift och underhåll av försörjningssystem?

Total transparens

Vi använder bevakning för att upptäcka problem tidigt och förebygga driftstopp, samt för att möjliggöra transparent rapportering av verksamheten – vilket ger kontroll över kostnader för drift och underhåll. 

En partner för allt

Veolia är världsledande inom vatten-, energi- samt avfallstjänster. Vi erbjuder stöd och innovativa lösningar när det gäller resurshantering och -optimering på dessa områden. Och eftersom våra tjänster oftast inte är era kärnaktiviteter, hjälper vi er med kunskap och lösningar som skapar synergier – vilket ger besparingar och förbättringar. Vi erbjuder detta för all verksamhet och allt underhåll som har att göra med energi, vatten och avfallshantering – vilket gör oss till en optimal partner. 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer.

Asset management kan öka kostnadseffektiviteten – och avkastningen

Vi är certifierade enligt ISO 55 000 i asset management och kan skapa betydande kostnadseffektiviseringar genom drift och underhåll som baseras på analyser av verkliga behov.  

Underhållet planeras strategiskt och vi undersöker vilket tillvägagångssätt som är mest kostnadseffektivt, beroende på den typ av tekniskt system ni använder. En del system kräver regelbundet underhåll för att maximera livslängd och minimera dyra investeringar. Andra kan vara dyra att underhålla, vilket gör att man tjänar på att låta utrustningen köra ända in i kaklet och sedan köpa ny. 

Tack vare egna verkstäder har vi alltid kontroll över tid och kvalitet när det gäller elementen vi använder, samt deras ursprung – vilket garanterar maximal prestanda och spårbarhet. 

Förbättra avkastningen genom maximal produktivitet och minimerade driftstopp

Ökad produktivitet leder till bättre avkastning. För att lyckas med detta bevakar vi systemen med hjälp av innovativa lösningar och CCTV-teknik, vilket för att vi kan upptäcka och förebygga framtida problem. 

När problem kan förhindras, kan anläggningen utnyttjas maximalt. Vi genomför organiserade insatser och planerar allt underhåll för att minimera driftstörningar. 

Vattensystem är Veolias kärnverksamhet och vi har samlat erfarenhet från hela världen under många år – och kan erbjuda ett stort utbud av funktioner som täcker alla era behov inom såväl vatten som energi och avfallshantering. 

CSR

Miljön är kärnan i Veolias värdeskapande. Därför effektiviserar vi era nätverk och hjälper er att arbeta miljösmartare, hela tiden. Tack vare vår stora kunskap inom resurshantering – främst inom energieffektivitet samt vatten- och avfallshantering – kan vi hitta smarta lösningar som optimerar dina resurser och gör din utrustning mer effektiv. Detta gör att kvaliteten på era system och arbetsmiljön för alla medarbetare ökar, samtidigt som er miljöpåverkan minskar och acceptansen för verksamheten ökar. 

Våra certifikat

Kontakt

Tobias Klahr | Product Manager

070-814 78 27

[email protected]