Kontakta oss

Driftinformation värme och vatten

Här publicerar vi driftinformation kring vår leverans av fjärrvärme och vatten.


Driftinformation Värme

 Driftinformation Vatten

2018-02-19
Test av reservvattendrift i södra delen av kommunen

Måndagen den 19 februari kl. 09.00 till kl 09.00 den 22 februari 2018 provkör Norrvatten och Veolia de reservvattenverk som levererar dricksvatten till Rimbo, Rånäs, Norrtälje, Svanberga, Rådmansö och Bergshamra.

Reservvattendriften i Norrtälje kommun behöver testköras under några dygn för att säkerställa dess funktion i händelse av kris. Därför kommer dricksvattnet i det berörda området att komma från grundvattenverken i Västra-Syninge och Finsta-Kilen, i stället för från Mälaren.

Vattenprover i reservvattentäkterna inför provkörningen visar att vattnet håller samma renhetskrav som vanligt, men har en något högre hårdhetsgrad än det vatten som i normala fall levereras i de kommunalt anslutna vattenkranarna. Vattnet kommer dock att blandas med vanliga kommunala vattnet, vilket innebär att ändringen i hårdhetsgrad knappt bör vara märkbar.

Under provkörningen kan kommunala vattenabonnenter som bor mellan Syninge och Rimbo (Bergby) uppleva trycksvängningar och eventuellt missfärgat vatten, särskilt vid start och avslutning av provkörningen. Om vattnet blir missfärgat spolar man i kranen tills det kommer klart vatten.

HALLSTAVIK - Planerad vattenavstängning tisdag 20 februari kl 08.00 - 16.00
På grund av underhållsarbete på det kommunala dricksvattennätet på Kusbyvägen i Hallstavik, kommer vattnet vara avstängt tisdag 20 februari, mellan klockan 08.00 - cirka 16.00. 
Berörda områden är  Solrosvägen 3 och 5, Magistervägen 15 - 30, Kusbyvägen 20 - 27 (23 A och B, 25 A och B, 27 A och B), Ljungvägen 5 A och B, 6 A och  B, 7 A - C,
8 A och B samt 10 A och B.
Under tiden arbete pågår kan vattnet komma tillbaka för att sedan stängas av igen, håll därför kranar stängda under pågående arbete.
Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningen och stäng därefter samtliga kranar.
Då vattenleveransen åter fungerar, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren innan övriga kranar används. Om ni upplever grumlighet eller missfärgat vatten, spola tills klart vatten kommer. Normalt kan spolning ta mellan 30-60 minuter.
 

HALLSTAVIK –
2018-02-16 kl. 05.45

Nattens arbete är avslutat och boende har åter vatten.
Om ni upplever grumlighet eller missfärgat vatten, spola tills klart vatten kommer. Normalt kan spolning ta mellan 30-60 minuter.

Planerad vattenavstängning torsdag 15 februari - fredag 16 februari
På grund av arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet vara avstängt torsdag den 15 februari, mellan klockan 22.00 - fredag den 16 februari klockan 06.00. Berörda områden är Timmervägen, Envägen, Kusbyvägen, Magistervägen, Ljungvägen, Solrosvägen och Skogsvägen.
Under tiden arbete pågår kan vattnet komma tillbaka för att sedan stängas av igen, håll därför kranar stängda under pågående arbete.
Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningen och stäng därefter samtliga kranar.
Då vattenleveransen åter fungerar, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren innan övriga kranar används. Om ni upplever grumlighet eller missfärgat vatten, spola tills klart vatten kommer. Normalt kan spolning ta mellan 30-60 minuter.


HALLSTAVIK - Planerat underhållsarbete Kusbyvägen 
Från torsdag 2018-02-01 och cirka två veckor framöver
Punktinsatser kommer att utföras, det kommer därför att vara begränsad framkomlighet på vägarna i området.
Under perioden kan abonnenter i området uppleva lägre vattentryck och kortare avbrott i vattenförsörjningen. Även grumlighet i dricksvattnet kan förekomma och detta kan vara en följd av arbetet på ledningsnätet. Spola i kranarna tills klart vatten kommer.
Arbetet berör abonnenter på delar av Kusbyvägen, Magistervägen, Solrosvägen, Envägen, Skogsvägen, Timmervägen och Ljungvägen i Hallstavik.


2018-02-01  SÖDERSVIK - Kalkhalten i dricksvattnet
För tillfället kan abonnenter i Södersvik uppleva en ökad mängd kalk i dricksvattnet på grund av ett underhållsarbete i Södersviks vattenverk.
Den ökade kalkhalten/hårdheten är inte ohälsosam. Däremot bör man avkalka till exempel kaffebryggare, diskmaskin någon extra gång.