Driftinformation värme och vatten

Här publicerar vi driftinformation kring vår leverans av fjärrvärme och vatten.

 

Driftinformation Värme

Från och med 30 april 2019 har fjärrvärmeanläggningarna i Alsike, Sandudden, Horndal och Kongsberg överlåtits. Vi hänvisar till http://solorbioenergi.se/


Driftinformation Vatten

 

SOLNA STAD

-Just nu har vi inga driftstörningar 

 

DANDERYD KOMMUN

JOHAN BANÉRS VÄG 

2019-09-17 Vägen avstängd för genomfart till och med 2019-09-27

Uppdaterad: 2019-09-17 klockan 10:31

På grund av arbete på det kommunala VA-nätet utanför Johan Banérs väg 23 kommer Johan Banérs väg att vara avstängd för genomfart till och med 2019-09-27.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

 

SKOGSVIKS SPILLVATTEN-PUMPSTATION

2019-09-09 till och med 2019-10-11

Uppdaterad: 2019-09-09 klockan 13:04

Veolia utför renovering invändigt av Skogsviks spillvatten-pumpstation i samarbete med Danderyds Kommun. Detta innebär att gångvägen längs båthamnen periodvis kommer att vara trängre samt att det som vid alla renoveringar blir en viss oreda. Gångväg samt gräsyta återställs vid behov efter att arbetet slutförts. Inga övriga planerade driftstörningar. Renoveringen påbörjades vecka 35 och beräknas vara klar vecka 41.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

 

SVEAVÄGEN 

2019-08-28 till och med 2019-09-20 Sveavägen kommer periodvis vara avstängd för trafik mellan Midgårdsvägen och Odinvägen.

Uppdaterad: 2019-09-09 klockan 13:43

På grund av komplikationer som uppstått under arbetets gång kommer  Sveavägen att periodvis vara avstängd för trafik. Skyltar kommer att visa om gatan är stängd eller ej. Återställningsarbetet beräknas vara klart i slutet av vecka 38. Iakttag försiktighet innan asfalten är helt återställd.

Uppdaterad: 2019-08-28 klockan 09:36 Delar av vägen avstängd för trafik

På grund av ett akut arbete på det kommunala VA-nätet kommer delar av Sveavägen att vara avstängd för trafik under perioden 2019-08-28 till och med 2019-09-12. 

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

 

JÄRFÄLLA KOMMUN

-Just nu har vi inga driftstörningar i någon av våra anläggningar

 

ALLMÄN INFORMATION

-Just nu har vi inga driftstörningar 

 

Vid akuta driftstörningar när kundtjänst är stängd kl 17.00 - 08.00
Danderyd journummer: 08-768 03 11
Solna journummer: 08-454 21 77
Järfälla journummer: 08-657 64 25