Värme för privatkunder

Från och med 30 april 2019 har fjärrvärmeanläggningarna i Alsike, Sandudden, Horndal och Kongsberg överlåtits till Solör Bioenergi.

Från och med 30 april 2019 har fjärrvärmeanläggningarna i Alsike, Sandudden, Horndal och Kongsberg överlåtits. Vi hänvisar till http://solorbioenergi.se/