Värme för privatkunder

Från och med 30 april 2019 har fjärrvärmeanläggningarna i Alsike, Sandudden, Horndal och Kongsberg överlåtits. Vi hänvisar till http://solorbioenergi.se/

Från och med 30 april 2019 har fjärrvärmeanläggningarna i Alsike, Sandudden, Horndal och Kongsberg överlåtits. Vi hänvisar till http://solorbioenergi.se/

 

Fjärrvärme är enkelt, tryggt och ett miljövänligt sätt till uppvärmning. Vi levererar fjärrvärme på många orter i Sverige. I Stockholmsområdet äger vi anläggningarna i Sandudden och Alsike, samt står för driften av anläggningen i Sticklinge.

 

Miljövänligt och resurssnålt
Med vår fjärrvärme vill vi ge dig en möjlighet att välja ett bra alternativ till uppvärmning med säker och jämn tillgång på värme och varmvatten. I våra anläggningar eldar vi biobränslen som inte innebär något tillskott av koldioxid. Det är ett av våra sätt att minska utsläppen.

Fjärrvärme - tryggt och bekvämt
Fjärrvärme levereras från en central anläggning som varken luktar eller låter. Genom att välja fjärrvärme värmer du ditt hus på ett energieffektivt sätt, samtidigt som du får en bättre närmiljö och bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Så fungerar fjärrvärme
Vår fjärrvärme produceras i en värmepanna där vattnet värms upp genom förbränning av flis och pellets. Värmen kommer till dig genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck till varje fastighet. En värmeväxlare används för att värma upp dels fastighetens element, dels varmvattnet i kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket och värms upp på nytt i ett slutet kretslopp.
Fördelar med fjärrvärme:

  • Miljövänligt - restprodukter från skog och sågverk omvandlas till användbar termisk energi, vilket leder till mindre återvinning och färre utsläpp i luften
  • Du slipper kostnader för underhåll av din egen värmeanläggning
  • Lägre värme kostnader än om du använder fossila bränslen
  • Rent, miljövänligt och du frigör utrymmen i anläggningar och fastigheter eftersom separata pannor eller kylaggregat inte behövs