Mätaravläsning fjärrvärme

Vi fjärravläser energiförbrukning inom våra fjärrvärmenät. Avläsningarna ligger till grund för vår fakturering som sker månadsvis.

Fjärravläsning  

Så här ser din energimätare ut. Vi fjärravläser vid varje månadsskifte men vi behöver ibland hjälp med manuell avläsning, till exempel vid ägarbyte. Hur du läser av får du hjälp med här. Manuell inmatning av mätarställning vid ägarbyte/flytt görs i sedan i webbformuläret som du hittar här.