Prissättning & fakturering

Vi vill ha en långvarig relation med dig som kund. Därför är det viktigt för oss att du kan känna dig trygg med den prisbild du får när du bestämmer dig för att bli vår fjärrvärmekund.

Varje år beräknar vi våra priser på de faktiska kostnaderna vi har för att driva den anläggning som din fastighet är knuten till. Det som vi ska täcka in är vad det kostar att driva och underhålla anläggningen samt kostnaderna för de bränslen som används.

 

PDF
Prislista Sandudden 2019 (75.16 KB)
  • Fast avgift = Produktionsanläggningens fasta kostnader. Täcker produktionsanläggningens fasta kostnader, oavsett om det är vinter eller sommar, och är ett sätt att jämna ut debiteringen över året.
  • Rörlig energiavgift = Kostnad för den energimängd man använt. Energiavgiften beräknas på uppmätt användning multiplicerat med priset kr/MWh
  • Anslutningsavgift: Kostnaden för undercentral och anslutning. Undercentralen ägs av kunden efter betald anslutningsavgift.

 

PDF
Prislista Alsike 2019 (77.1 KB)

Fakturering

Fakturering sker i början av varje månad och avser föregående månad.

Har du frågor angående fakturan?
Ring Kundfakturagruppen på telefon 
08 - 550 509 50.

 

PDF
Autogiroanmälan (569.16 KB)

Vill du betala via Autogiro? 
Fyll i en Autogiroblankett och skicka den till:
Veolia
Kundfakturagruppen
Box 6613
113 84 Stockholm