Danderyds kommun

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör kommunalt vatten och avlopp, till exempel felanmälan eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter

Danderyds kommun
Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 912 01 
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se
 

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Veolia – kundtjänst Danderyd
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid) 
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till Storstockholms brandförsvar. Direktnumret till Storstockholms brandförsvar är 08-768 03 11.
Fax Veolia: 0176-20 85 99
E-post: kontaktdanderyd@veolia.com
 

Övriga frågor

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Frågor kring detta besvaras av Roslagsvatten: www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/
Tel: 08-540 835 48

* Observera att Danderyds kommun fattar alla beslut som rör VA-taxan.