Järfälla Kommun

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller problem som rör kommunalt vatten och avlopp, till exempel fakturafrågor. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter

Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Tel: 08-580 285 00
E-post: [email protected]
 

Drift och underhåll

Felanmälan • stopp i kommunalt avlopp • vattenläckor 

Veolia
Tel: 08-580 301 00 (dygnet runt)
Fax: 08-580 195 30 
E-post: [email protected]

Övriga frågor

Lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp* • avläsning vattenmätare • 
vattenförbrukning • slamsugning från enskild anläggning • stängning av servis 

Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-580 285 00
E-post: [email protected]

* Observera att Järfälla kommun fattar alla beslut som rör VA-taxan.