Person som utför uppgiften att ta bort asbest |  Veolia Sverige

Asbestsanering

Asbest är ett hälsofarligt ämne som, trots förbud, kan förekomma i många miljöer. Hör av dig om du misstänker asbestförekomst, så hjälper vi dig hela vägen – från analys till sanering.  

Expertis

Rikstäckande
certifikat

Säkerheten först!

Förr var asbest vanligt i isoleringar, takpannor, eternit, fix, packningar, fogprodukter samt golv- och mattlim. Idag används inte det ämnet, men kan finnas kvar i exempelvis skolor och industrier. 

Veolia har över 30 års erfarenhet av asbestsanering och vi hjälper er med sanering, utan risker för personal eller närmiljö, från analys till sanering – säkert och effektivt. Vi har rikstäckande certifiering och erbjuder asbestsanering i hela landet, helt efter era behov. Och självklart har vi alla tillstånd som krävs för frakt av farligt material.

Vill du veta mer? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 660 01 50 eller skicka e-post till [email protected]. Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]com

Läs mer om asbestsanering

Vid misstänkt asbestförekomst inleder vi vårt arbete med provtagning och analys. Vi gör sedan en åtgärdsplan, för att kunna avlägsna material som innehåller asbest på bästa sätt. Därefter plastar vi in materialet och kör det i en container till en anläggning där farligt avfall hanteras. 

Vår expertis

Vi har över trettio års erfarenhet av asbestsanering och stor kompetens inom arbete med farliga ämnen. Vi använder alltid modern utrustning, som borgar för ett säkert och effektivt saneringsarbete. 

Rikstäckande certifikat

Veolia har alla certifikat som krävs vid asbestsanering, vilket garanterar att våra rutiner och processer uppfyller alla krav. Våra certifikat gäller standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZ 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001). 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt operatörskvalifikationer. 

Kontakta oss

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 660 01 50

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]

 

KONTAKTA OSS

Dina uppgifter

Ditt meddelande

Till avdelning