Veolia har mångårig erfarenhet från avfall och återvinningtjänster | Veolia Sverige

Återvinningstjänster

Vi kan ta hand om hela er avfallsproblematik, från själva produktionen till hur avfallet kan återvinnas, återföras eller återanvändas i andra applikationer.

Vi analyserar alla avfallsflöden och ger förslag på hur mängden avfall kan minimeras, men också hur det kan samlas in för att kunna generera största värdet in avfallets nästa liv. Genom att optimera fraktionernas renhet och samla in dem på rätt sätt kan vi minimera avfallskostnaderna.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!

 

Byggarbetsplats återvinningtjänster | Veolia Sverige