Veolia har mångårig erfarenhet från avfall och återvinningtjänster | Veolia Sverige

Återvinningstjänster

Vi kan ta hand om hela er avfallsproblematik, från själva produktionen till hur avfallet kan återvinnas, återföras eller återanvändas i andra applikationer.

Vi analyserar alla avfallsflöden och ger förslag på hur mängden avfall kan minimeras, men också hur det kan samlas in för att kunna generera största värdet in avfallets nästa liv. Genom att optimera fraktionernas renhet och samla in dem på rätt sätt kan vi minimera avfallskostnaderna.

Vi tar även hand om ert farliga avfall

Veolia har mångårig erfarenhet att hantera farligt avfall. Vi hjälper våra kunder att hitta anpassade lösningar efter deras situation och behov.

Vi undersöker och utreder din verksamhet för att hantera avfallet så smidigt och effektivt som möjligt. Vår hantering skapar en trygg och säker arbetsmiljö och minskar samtidigt risken för ekonomi- och miljöskador.

Vi ordnar följande för dig:

  • Klassificering av avfallet
  • Rätt utrustning
  • Emballering och märkning
  • Korrekt dokumentation
  • Säkra transporter
  • Rådgivning vid transport av farligt gods
  • Sanering av asbest

 

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!

 

Byggarbetsplats återvinningtjänster | Veolia Sverige