återvinning göteborg

Återvinningstjänster

Total Waste Management

Total Waste Management innebär att vi tar hand om hela företagets avfallsproblematik från själva produktionen till hur avfallet kan återvinnas, återföras eller återanvändas i andra applikationer.

Det vi gör är att vi analyserar alla avfallsflöden och ger förslag på hur mängden avfall kan minimeras, men också hur det kan samlas in för att kunna generera största värdet in avfallets nästa liv. Genom att optimera fraktionernas renhet och samla in dem på rätt sätt kan vi minimera avfallskostnaderna.

Veolia kan skapa största värdet när vi tar fram en lösning anpassad för varje specifik kund och anläggning.

Här kan vi applicera vårt cirkulära tänk och genom att se helheten kan vi se till att knyta samman och optimera hela anläggningen där vi sköter energiproduktionen, designar nya anläggningar, återför produktionsspill och tar tillvara på spillvärmen när vi renar och minskar vattentillgången.

Samtidigt när vi underhåller och rengör processerna tar vi kontinuerligt fram nya förslag på hur vi kan hjälpa er att ytterligare sänka kostnaderna, höja effektiviteten, minska stilleståndet och optimera er anläggning från en miljösynpunkt.