Veolia har mångårig erfarenhet inom återvinning av farligt avfall | Veolia Sverige

Farligt avfall

Hantering och utbildningar för allt inom farligt avfall

Hantering av farligt avfall är svårt för den som inte jobbar med det dagligen. Allt måste klassificeras och tas om hand på ett korrekt sätt, enligt lagar och förordningar. Sådant tar tid och kraft, som ni skulle kunna ägna åt annat. Därför hjälper vi er gärna med ert farliga avfall, samt att reda ut snårigheterna omkring.
För att göra hanteringen så effektiv som möjligt, utreder och undersöker vi er verksamhet. På så sätt kan vi skapa en trygg arbetsmiljö, där riskerna för ekonomiska och miljömässiga skador minimeras. Och utöver analysen ordnar vi allt detta åt dig:

Trygghet och riskminimering
Vi ordnar allt
Kunskap är makt
Brett utbildningsutbud
Vi finns alltid tillgängliga
 • Klassificering av avfallet Rätt utrustning
 • Emballering och märkning
 • Korrekt dokumentation
 • Säkra transporter
 • Rådgivning vid transport av farligt gods

Vi har all kunskap och erfarenhet som behövs för att hjälpa er med farliga avfall. Och oavsett om ni har akuta behov av sanering, eller bara söker svar på en enkel fråga, så finns vi bara ett klick eller telefonsamtal bort.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall genom nationellt avfallsregister - viktig information till våra kunder

Naturvårdsverket utvecklar just nu en digital lösning för ett nationellt avfallsregister. Det berör alla aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Detta informationsbrev vänder sig till dig som lämnar iväg farligt avfall till oss på Veolia:

PDF
Rapporteringsskyldighet i Avfallsregistret (79.52 KB)

Våra utbildningar

Även om ni redan har full koll på ert farliga avfall och fixar allt själva, är det bra att friska upp minnet och uppdatera sig kring lagar och förordningar med hjälp av en utbildning. Därför erbjuder vi utbildningar för alla verksamheter, där vi anpassar inriktningen efter era behov. Vi träffar gärna er för att diskutera hur vi kan skapa en utbildning som passar, berör och engagerar er målgrupp.

Vi erbjuder följande utbildningar:

 • Allmän miljö- och kretsloppsutbildning
 • Generell utbildning i avfallshantering
 • Lagstiftning kring avfall och miljö
 • Risker vid hantering av farligt avfall
 • Upptagningsvägar i kroppen
 • Emballering och etikettering av farligt avfall
 • Utbildning av säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
 • Transportutbildning enligt ADR
 • Klassificering och karaktärisering av farligt avfall
 • Farosymboler och varningsetiketter

Kontakta oss

Kundservice:

0771 545 000

e-post: [email protected]

Nina Glattfelder

E-post: [email protected]

Tel: +46(0)70 388 4567

Informationsbrev som berör er som lämnar iväg farligt avfall till oss på Veolia.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!