Återvinningstjänster för fastigheter | Veolia Sverige

Återvinningstjänster för fastigheter

Hur återvinningen funkar påverkar trivseln bland dina hyresgäster. Och för fastighetsägare, offentliga som privata, är det förstås viktigt att de boende är nöjda. Våra smidiga återvinningslösningar gör livet enklare för hyresgästerna – och hanteringen mer kostnadseffektiv för dig som hyresvärd. 

I dialog med er skapar vi en återvinningsanpassad fastighet, som ökar hyresgästernas välbefinnande. Till exempel genom att flytta återvinningen från soprum till hyresgästernas lokaler, där vår personal hämtar allt avfall. 

Er ambition är vårt mål
Mer tid för värdeskapande
Tillgänglighet och tydlighet
Var och en betalar sitt
Miljörumsskötsel

Ingen vill lägga onödig tid på att slänga sopor. Därför ordnar vi smidig återvinningsutrustning, tydliga skyltar och engagerande informationsträffar. Det skapar resultat – i form av en skönare tillvaro för hyresgästerna och mer tid över för er personal, som kan läggas på arbete som skapar värde för er. 

Vi hjälper er även att fördela kostnaderna för avfallshantering mellan hyresgästerna. Det sänker era kostnader och varje hyresgäst får statistik som hjälper dem att påverka sina egna utgifter för återvinning. 

Oavsett vilken lösning ni väljer kan vi erbjuda miljörumsskötsel med personal som ser till att allt är snyggt och rent, på plats och i full funktion. 

PDF
Våra produkter för småskalig återvinning (1.16 MB)
PDF
Våra produkter för storskalig återvinning (614.18 KB)
PDF
Våra produkter för kontorsåtervinning (1.42 MB)
Hur fungerar avfallshantering för fastigheter?

Som fastighetsägare är det viktigt med nöjda hyresgäster. Smidig och enkel återvinning är ett sätt att uppnå detta – och vi hjälper dig att ta fram de bästa avfallslösningarna för era behov och möjligheter. 

Återvinningsanpassad fastighet

När er personal slipper hantera avfall, kan de istället fokusera på sådant som skapar mer värde för hyresgästerna. Och genom att återvinningsanpassa fastigheten och flytta avfallshanteringen till hyresgästlokalerna förenklar vi de boendes vardag – och frigör tid åt er personal. 

Var och en betalar sitt

Många av de fastighetsägare som samarbetar med oss betalar inte en krona för avfallshantering. Istället fördelas de faktiska kostnaderna så de betalas av respektive hyresgäst. Och eftersom vi förser de boende med regelbunden statistik, kan de själva reglera sina utgifter för avfallshantering. 

Valet är ert!

Alternativet till en återvinningsanpassad fastighet är en miljörumsanpassad sådan. Då utgår all avfallshantering från ert soprum, vilket innebär en mer traditionell lösning. Hämtning hos hyresgästerna kan då ingå som en extra service. 

Vi kan också skapa varianter mellan dessa två ytterligheter, för att hitta rätt lösning för er. Och oavsett vilken lösning ni väljer, kan vi erbjuda miljövärdar som ser till att allt fungerar optimalt. 

Rätt information och statistik

Vi ger er allt stöd ni behöver för att nå bästa möjliga resultat. Oavsett vilket upplägg du väljer ser vi alltid till att alla får den information de behöver, att det finns tydliga skyltar och statistik samt att all utrustning är hel och ren. Vi ordnar också engagerande informationsträffar för alla inblandade. 

Kontakta oss

Kundservice:

0771 545 000

e-post: [email protected]

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!