Fokusområden

Genom fyra fokusområden som kompletterar varandra – energi, vatten, återvinning och underhåll – utformar och levererar Veolia tjänster som är viktiga för en hållbar utveckling av samhälle och industri. Vi levererar innovativa lösningar som syftar till att skapa tillgång till, vårda och återskapa samhällens och företags resurser.