Fokusområden

Fokusområden

Genom fyra fokusområden som kompletterar varandra – energi, vatten, återvinning och underhåll – utformar och levererar Veolia tjänster som är viktiga för en hållbar utveckling av samhälle och industri. Vi levererar innovativa lösningar som syftar till att skapa tillgång till, vårda och återskapa samhällens och företags resurser.

Fokusområde energi
Veolia erbjuder energilösningar som omfattar hela värdekedjan. Från drift, underhåll och optimering av befintliga energianläggningar, till finansiering, konstruktion och ägande av nya.
Fokusområde vatten
Vi erbjuder tjänster som omfattar alla delar av vattencykeln, från framledning till utsläpp tillbaka i naturen. Vi utvecklar lösningar för att minska förbrukningen och öka återanvändningen.
Fokusområde återvinning
Veolia levererar återvinningstjänster till 730 000 företag världen över och omvandlar över 31 miljoner ton avfall per år till nya material och energi. I Norden erbjuder vi framförallt tjänster till industrin.
Fokusområde underhåll
Ett samarbete med oss innebär tillgång till ett brett utbud av underhållstjänster för en totalekonomisk förbättring, högre driftsäkerhet och tillgänglighet på er anläggning.