Göteborg

Göteborg

För industrin är flexibilitet och tillgång till rätt resurser nycklar till konkurrenskraft. Veolia kan utöver sina tjänster inom energi, vatten och avfall även stötta industrin med specialistkompetens och maskinell utrustning utifrån vår maskinverkstad i Göteborg.

Vår verkstadsetablering i Göteborg har framförallt erfarenhet inom den tillverkande industrin, men även inom varv och hamnar. Verkstaden kan med kort varsel åta sig och utföra både mindre och större uppdrag med kort varsel på ett effektivt sätt. Vi utför service, underhåll, reparation och mobil bearbetning både i vår verkstad och på plats hos våra kunder:
 • Reparationer och nytillverkning av reservdelar, specialtillverkade reservdelar efter er beskrivning
 • Servicearbeten på kross-, sikt- och asfaltsanläggningar, till exempel lagerbyten, svetsning av krosskäftar och bearbetning för nya lagerlägen
 • Servicearbeten i samband med haverier
 • Elinstallationer
 • Renovering, ombyggnad och nyinstallation av automatiseringsutrustning
 • Om- och tillbyggnaderrenovering och modernisering av era befintliga utrustningar
 • Renovering, ombyggnad och nymontage av större mekaniska konstruktioner, till exempel växellådor, rullbanor, traverser, lyftdon och stålugnar.
Våra erfarna licenssvetsare, el-mek tekniker och montörer står för en effektiv uppstart och optimal drift. Vi har även erfarenhet av projekt på hög tekniknivå, som:
 • förstudier, utredningar, kalkyler
 • projektledning, konstruktion
 • systemering, programmering, drifttagning, utbildning och riskanalys
Våra certifikat
Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten
Ackrediteringar
 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement
Prekvalificeringar
 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering
Tillstånd
 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
 • Bearbetning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Arborrning
 • Hydraulkolvar - renovering och modifiering
 • Service och underhåll av pumpar, fläktar, lyftanordningar, växellådor, liftar etc.
 • Rör- och armaturinstallationer
 • Stålmontage: byggstål, plattformar, trappor etc.
 • Prefabricering
 • Haveriuppdrag
 • Mobil bearbetning
 • Varvsarbete
 • Projektledning
 • Montagerådgivning
 • Industri- och maskinflyttar
 • Ny- och ombyggnation av maskiner
 • Montering och uppgraderingar av maskiner
 • Laseruppriktning och balansering
 • Tunggodshantering
 • Montagerådgivning
 • Projektledning
Hans Wennerström
Platschef
Telefon: +46 (0)72 517 48 74
hans.wennerstrom@veolia.comhans.wennerstrom@veolia.com

 
 • Verkstad
  • Bearbetning
  • Svarvning
  • Fräsning
  • Arborrning
  • Hydraulkolvar - renovering och modifiering
  • Service och underhåll av pumpar, fläktar, lyftanordningar, växellådor, liftar etc.
 • Projekt Mek & Svets
  • Rör- och armaturinstallationer
  • Stålmontage: byggstål, plattformar, trappor etc.
  • Prefabricering
  • Haveriuppdrag
  • Mobil bearbetning
  • Varvsarbete
  • Projektledning
  • Montagerådgivning
 • Flytt & Projekt
  • Industri- och maskinflyttar
  • Ny- och ombyggnation av maskiner
  • Montering och uppgraderingar av maskiner
  • Laseruppriktning och balansering
  • Tunggodshantering
  • Montagerådgivning
  • Projektledning
 • Kontakta oss
  Hans Wennerström
  Platschef
  Telefon: +46 (0)72 517 48 74
  hans.wennerstrom@veolia.comhans.wennerstrom@veolia.com