Göteborg

För industrin är flexibilitet och tillgång till rätt resurser nycklar till konkurrenskraft. Veolia kan utöver sina tjänster inom energi, vatten och avfall även stötta industrin med specialistkompetens och maskinell utrustning utifrån vår maskinverkstad i Göteborg.

Vår verkstadsetablering i Göteborg har framförallt erfarenhet inom den tillverkande industrin, men även inom varv och hamnar. Verkstaden kan med kort varsel åta sig och utföra både mindre och större uppdrag med kort varsel på ett effektivt sätt. Vi utför service, underhåll, reparation och mobil bearbetning både i vår verkstad och på plats hos våra kunder:

 • Reparationer och nytillverkning av reservdelar, specialtillverkade reservdelar efter er beskrivning
 • Servicearbeten på kross-, sikt- och asfaltsanläggningar, till exempel lagerbyten, svetsning av krosskäftar och bearbetning för nya lagerlägen
 • Servicearbeten i samband med haverier
 • Elinstallationer
 • Renovering, ombyggnad och nyinstallation av automatiseringsutrustning
 • Om- och tillbyggnaderrenovering och modernisering av era befintliga utrustningar
 • Renovering, ombyggnad och nymontage av större mekaniska konstruktioner, till exempel växellådor, rullbanor, traverser, lyftdon och stålugnar.

Våra erfarna licenssvetsare, el-mek tekniker och montörer står för en effektiv uppstart och optimal drift. Vi har även erfarenhet av projekt på hög tekniknivå, som:

 • förstudier, utredningar, kalkyler
 • projektledning, konstruktion
 • systemering, programmering, drifttagning, utbildning och riskanalys

Kontakta oss

Hans Wennerström
Platschef
Telefon: +46 (0)72 517 48 74
hans.wennerstrom@veolia.com

 • Bearbetning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Arborrning
 • Hydraulkolvar - renovering och modifiering
 • Service och underhåll av pumpar, fläktar, lyftanordningar, växellådor, liftar etc.
 • Rör- och armaturinstallationer
 • Stålmontage: byggstål, plattformar, trappor etc.
 • Prefabricering
 • Haveriuppdrag
 • Mobil bearbetning
 • Varvsarbete
 • Projektledning
 • Montagerådgivning
 • Industri- och maskinflyttar
 • Ny- och ombyggnation av maskiner
 • Montering och uppgraderingar av maskiner
 • Laseruppriktning och balansering
 • Tunggodshantering
 • Montagerådgivning
 • Projektledning