Veolia Sverige

I en cirkulär ekonomi finns inte plats för fyrkantighet

Hållbara matsystem behöver en hållbar förpackningsindustri. Alla vi som är aktörer på marknaden  måste  därför  våga  tänka  nytt  och  redan  i  planeringsstadiet  designa  lösningar  som  främjar cirkulär ekonomi.  

cirkulär ekonomi

Möjligheterna för era återvinningsmaterial är många när det gäller att både spara pengar och maximera miljövinsten. Specifika avfall som plast, papper, järn och metaller ser vi på Veolia som resurser och ser till att de återförs som råvara antingen till annan industri eller tillbaka till er produktion. Det senare - Closed Loop Recycling - innebär att vi återvinner och bearbetar ert material så att ni kan använda det i produktionen igen.  Effekten blir minskad åtgång av jungfruligt material, färre transporter och inte minst att kostnaderna sänks. Cirkulär ekonomi på riktigt, helt enkelt.

 

Framgångsrika samarbeten

Vi är stolta över våra partnerskap med flertalet framsynta företag. Stora miljövinster och effektiviserade värdekedjor blir resultaten när kunskap, erfarenhet och vilja går samman för att skapa cirkulär ekonomi på riktigt. 

Veolia hjälper Nestlé utöka andelen återvunnet material i förpackningar till uppemot 35% genom tekniker som pyrolysis.

Värdet av en använd dryckesförpackning fördubblas när samtliga komponenter i använda dryckesförpackningar ska återvinnas inom EU innan 2025.
100% återvinningsbara plastförpackningar och minst 25% återvunnet material i alla förpackningar vid 2025. Veolia hjälper RB att nå sina mål.

Så här kan vi hjälpa till

Eftersom vi är en av världens största aktörer inom hållbarhet, med bred kunskap och erfarenhet inom förpackningsindustrin i såväl Sverige som globalt så kan vi erbjuda heltäckande återvinningslösningar. Vi kan ta hand om hela kedjan,  från själva produktionen till hur materialet kan återvinnas, återföras eller återanvändas i andra applikationer.

Vi analyserar alla avfallsflöden och ger förslag på hur mängden avfall kan minimeras, men också hur det kan samlas in för att kunna generera största värdet in avfallets nästa liv. Genom att optimera fraktionernas renhet och samla in dem på rätt sätt kan vi minimera avfallskostnaderna.

Vi tror på långa och nära samarbeten med våra kunder och leverantörer. Marknaden blir allt mer komplex och handlar idag inte bara om att ta hand om existerande material utan också om att planera för återvinning av kommande. I nära samarbete med dig ser vi över vad som går att göra med just ditt material eller din produkt.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta när det kommer till återvinning av plast eller andra material? Kontakta oss gärna!

Plast

Återvinn, sälj och köp plast.

Oavsett om du vill återvinna eller sälja sätter vi upp en effektiv hantering där alla steg anpassas efter just ditt företag, din produkt och ditt spill. Det finns många möjligheter att utnyttja ditt spill på ett sätt som sparar både pengar och maximerar miljövinsten. Vill du köpa plast tar vi fram rätt produkt till ett bra pris. Vi har erfarenhet av leveranser till en mängd användningsområden och vi säljer plast i nästan alla former och kvaliteter i både små och stora kvantiteter. 

Returpapper

Återvinn, sälj och köp returpapper.

Vi är ledande inom återvinning av papper i Sverige och på våra anläggningar hanterar vi många av de olika sorters pappersmaterial som används inom industrin idag. Material som passerar anläggningen levereras sen till nya användare och blir till nya produkter.

Vi köper och återvinner alla olika typer av returpapper. Så vare sig du vill köpa returpapper eller tjäna pengar på pappersspill eller olika typer av sekundamaterial, kan vi hjälpa dig.

Järn och metall

Återvinn, sälj och köp järn och metall

Vi på Veolia är ledande inom metallåtervinning och har stor erfarenhet av internationell och nationell handel. Tack vare vår stora erfarenhet och kompetens kring skrothantering kan vi alltid ge bästa tänkbara utfall. Vi är verksleverantörer som levererar direkt till stålverk i Sverige och andra länder. På så sätt kan vi se till att ni får rätt betalt för ert material – oavsett mängd och kvalitet. Vill ni köpa skrot och metall? Då tar vi fram rätt produkt till rätt pris, baserat på era behov – oavsett vilka volymer och kvaliteter ni behöver.

Hur kan vi hjälpa er att skapa lösningar för en ny hållbar morgondag? Vi har gärna en dialog med dig! 

Dina uppgifter

Lämna kontaktuppgifter så återkommer vi så fort som möjligt till dig! 

Meddelande