Hard Facility Management | Veolia Sverige

Hard Facility Management

Veolia kan skapa största värdet när vi tar fram en lösning anpassad för varje specifik kund och anläggning.

Här kan vi applicera vårt cirkulära tänk och genom att se helheten kan vi se till att knyta samman och optimera samtliga tekniska installationer i fastigheten men i tillägg också sköta energiproduktionen, designa nya anläggningar, återföra produktionsspill och ta tillvara på spillvärmen när vi renar och minskar vattentillgången. Samtidigt när vi underhåller och rengör processerna tar vi kontinuerligt fram nya förslag på hur vi kan hjälpa er att ytterligare sänka kostnaderna, höja effektiviteten, minska stilleståndet och optimera er anläggning från en miljösynpunkt.

Veolia är ett av få Asset Management-certifierade företag
i Norden enligt ISO 55001.

Vi sköter drift och underhåll av era tekniska installationer baserat på ett AM-tänk. Sedan hjälper vi er att genomföra underhållet samtidigt som vi kan föreslå spännande lösningar inom energi, vatten och återvinning.