Harjavalta

I Harjavalta i Finland levererar Veolia energi till den lokala industriparkens företag, samt fjärrvärme till den närliggande staden. I samarbete med parkens företag minskar Veolia parkens energikostnader och miljöpåverkan.

Industriparken är ett ungefär 300 hektar stort fabriksområde. Företagen i parken är verksamma inom metallurgi, kemisk industri och processenergi. Framförallt har bolagen Norilsk Nickel och Boliden storskalig verksamhet på platsen. Veolia ansvarar för energitjänsterna i parken genom dotterbolaget STEP som står för produktionen i parkens kraftverk:
 • Harjavalta
  Ånga
 • Värme
 • Hetvatten
 • Vatten
 • Processvatten
 • Tryckluft
STEP står även för återvinningen av värme från företagens industriella processer, samt för en ständig optimering av industriparkens energiflöden.

STEP har stegvist moderniserat energiproduktionen i parken inom ramen för sitt långsiktiga åtagande.
 • 2011 byggdes en ny 20 MW ångpannanläggning i anslutning till kraftverket för att säkra parkens framtida energibehov och skapa en tillförlitligare och flexiblare produktion. 
 • Våren 2015 kom STEP och Norilsk Nickel även överens om att installera en ny 30 MW pannanläggning eldad med träpellets och flytande naturgas för leverans av ånga. Den nya pannan kommer att sänka parkens energikostnader, samt minska dess beroende av eldningsolja med motsvarande 520 tankbilsleveranser per år. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen beräknas minska med 70 000 ton per år. 
Moderniseringen av energiproduktionen har resulterat i en ökad tillförlitlighet och flexibilitet. Uppdraget för industriparken är ett bevis på koncernens kapacitet och kompetens inom energiförädling.

Tydliga kundvärden:
 • Sänkta energikostnader
 • Kraftigt minskad miljöpåverkan

För mer information, kontakta:

Tomi Ihalainen
vd, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
tomi.ihalainen@stepenergy.fi
+358 44 701 2315